Bilddatabasen Mediabanken

Umeå universitets bilddatabas Mediabanken innehåller en stor mängd bilder. Mediabanken gör det möjligt att hålla reda på våra bilder, på rättigheter, fotografer och annan information om om bilden, göra dem sökbara och åtkomliga för såväl webbredaktörer, anställda i gemen och media.

Mediabanken fungerar också som ett arkiv, även för bilder som inte längre används, men kanske behöver användas vid historiska återblickar i framtiden.

Det finns bilder i Mediabanken som är opublicerade och endast åtkomliga i administratörsgränssnittet backend. Anledningen kan vara att bilden är utgången, att rättigheten endast medgett publicering vid ett tillfälle eller att vi vill ha kvar bilden även om den inte är intressant att publicera i andra sammanhang (exempelvis vissa Aktumbilder).

De bilder som är publicerade är sökbara i användargränssnittet frontend, (och/eller i Episerver för de som är webbredaktörer). Som inloggad med ditt UmU-id i frontend kan du se och ladda ner bilder som är publicerade till frontend. Kom ihåg att alltid kontrollera att du har rätt att använda bilden i fråga. Se om det står något i fältet Notering nyttjanderätt respektive Ev. begränsningar i nyttjanderätten. Som oinloggad kommer du åt endast bilder som är märkta som externa, det vill säga ska användas som pressbilder.

Om du som kommunikatör fotar mycket själv eller ofta beställer bilder från våra upphandlade fotografer kan Kommunikationsenheten ge dig behörighet till administratörsgränssnittet (backend) i Mediabanken. Du behöver då genomgå en kortare utbildning i hur vi organiserar och indexerar bilder i Mediabanken. Dessa utbildningar ges av Kommunikationsenheten, kontakta Ulrika Bergfors.

Koppling till Episerver

Mediabanken är kopplad mot Aurora och externwebben i Episerver via en connector. Webbredaktörer kan alltså ladda upp bilder till Mediabanken via Episerver. Bilder väljs och laddas upp direkt inifrån Episervers connector. Inne i Episerver anpassar webbredaktören bilden till rätt format. Information som alt-text, beskrivning och fotograf hämtas automatiskt från Mediabanken, men kan redigeras vid behov.

Märka om eller ta bort bilder ur Mediabanken

Webbredaktörerna kan inte märka om, avpublicera eller ta bort en bild i Mediabanken via Episerver. Då måste någon med behörighet i administratörsgränssnittet (backend) kontaktas. På Kommunikationsenheten finns flera personer med behörighet i backend, kontakta Servicedesk.

Anja Axelsson
2021-05-20