Ny mediabank - för bild och film

I början av december går Umeå universitet över till en ny lösning för de bilder som alla anställda kan använda för exempelvis trycksaker, dokument och presentationer. Även filmer som idag ligger i videoplattformen Vimeo flyttas över. Filmer som finns i Umu Play berörs inte.

En av fördelarna med att gå över till en ny mediabank är att systemet har ett bättre stöd för att följa upp vilka avtal som finns med både medverkande på bilder och med fotografer, och ökade möjligheter att säkerställa rätten att bli glömd.

En annan fördel är att universitets gemensamma filmer som idag finns på plattformar som till exempelvis Vimeo nu kan finnas på samma ställen som bilder. 

Frågor och svar om byte av mediabank

När ska den nya mediabanken vara på plats?

Planen är att lansera ny mediabank i slutet av november.

Vem sköter flytten av alla bilder?

Kommunikationsenheten ser till att lösa flytten av bilder från den gamla mediabanken till den nya. Du som webbredaktör kommer inte behöver göra något.

Hur påverkas bilder som idag finns på umu.se och/eller Aurora?

Bilderna som redan är publicerade berörs inte.

Om du däremot vill göra en ny beskärning av en bild, eller ändra bildtexten kommer du behöver infoga bilden på nytt från den nya mediabanken.

Kommer jag kunna ladda ned bilder som jag vill använda i tryckt material, i word, powerpoint eller liknande?

Ja, det kommer finnas en mediaportal vid lansering. Du kommer kunna logga in med ditt Umu-id för att titta på de bilder som finns i mediaportalen och ladda ned det du behöver.

Jag jobbar som webbredaktör idag - hur påverkas jag av byte av mediabank?

Du kommer få ett uppdaterat användarstödsmaterial som visar hur du ska infoga bilder från den nya mediabanken. I korta drag gör du på nästan exakt samma sätt som idag - det är bara gränssnittet i hur du ser bilderna som kommer skilja sig.

Jag har en del filmer i Umu Play - ska de flyttas till mediabanken?

Nej. Utbildnings- eller instruktionsfilmer ska ligga kvar i Umu Play eftersom det finns en bra hantering för hur du visar dem i Canvas.

Anja Axelsson
2023-10-16