Funktionsredaktör

Funktionsredaktören skapar och redigerar endast specifika funktioner på den externa webbplatsen umu.se.

Funktionsredaktören redigerar specifika funktioner som till exempel

Det finns alltså flera uppgifter som går att göra på webben utan att ha en utbildning och rättigheter som en webbredaktör. Funktionsredaktören behöver inte utbildning, men ska utses av prefekten. Rollen som funktionsredaktör delas ut via verktyget Personaladministration av institutionens katalogansvariga. Rollen heter SRW Redaktör utbildning begränsad i verktyget Personaladministration.

Hur mycket tid tar det?

Funktionsredaktören behöver ingen avsatt tid inom sin tjänst för detta och en institution eller enhet kan alltså ha hur många som helst utan att behöva precisera för detta i sin planering – om de inte vill det själva.

Erik Vesterberg
2023-04-28