Forskning och covid-19

Under pandemin har många initiativ tagits för att främja samarbete och ny kunskap i kampen mot coronaviruset. Samtidigt har forskningsprojekt och ansökningar påverkats på olika sätt. Här hittar du som forskare en samling av nyttiga länkar rörande forskning och covid-19.

Forskningsmedel från EU

På Europakommissionens webbplatser om covid-19 finns en översikt över de initiativ och utlysningar som görs inom EU.
• Till Europakommissionen
• Till Funding & tender opportunities rörande covid-19
• Till MSCA Community rörande covid-19

Så påverkas dina EU-projekt och ansökningar

Här hittar du information rörande allt från upphandlingar och redovisningar till senarelagd projektstart under pandemin. 

Läs mer om grant management under covid-19

Tips, frågor och svar från NCP

 • Kontakta först och främst alltid Project Officer 
  Europakommissionens Project Officers tittar på varje enskilt fall och försöker göra det så skyndsamt som möjligt.
 • ERA Corona Platform 
  I portalen finns en ERA Corona Platform. Klicka på fliken Search funding & tenders så dyker den upp.
 • Call deadlines 
  Plattformen kommer att fyllas med en tabell över calls som har ändrade deadlines. 
 • Evaluation and monitoring of calls
  All uppföljning och utvärdering kommer att ske digitalt. Eventuella kostnader för resor och liknande som utvärderare har/hade bokat kan komma att ersättas, men man ska först kolla med sitt försäkringsbolag.
 • Upphandlingar (PCP:er)
  Upphandlingsprojekt kan, liksom subcontracting och good works and services, bli ett bekymmer. Kommissionen kommer att titta på detta från fall till fall. Vad står i upphandlingskontraktet, vilken sida i projektet har dessa problem?
  – Behöver leverantören mer tid? Skicka in amendment
  – Behöver man sluta med all aktivitet i projektet? Då gäller suspension (all activites on hold). 
  – Om allt står stilla på grund av nationell "lockdown" så sök project extension for the crisis period on EU level och kontakta PO. 
 • Senarelägga projektstart? 
  Ja, det är möjligt. 
  – Projektstart i framtiden > Byt datum.
  – Redan underskrivet GA > Amendment och byt datum. 
  – Startat projekt > Jobba på distans, begär extension eller suspension of the implementation via amendmentOBS! Detta kan medföra att vissa kostnader inte kan ersättas. 
 • Timesheet signature
  Papper > Vänta till efter rådande restriktioner, men ha koll på om verksamhet utförs. 
  Digitalt > Kan inte skrivas under på grund av restriktioner med jobb på distans eller liknande. 1) Scanna in/fota av. 2) Skicka till "chefen" för en attest via mejl. Spara allt. Detta blir ditt underlag för digital timesheet. 
 • Certificate on Financial Statements, CFS
  Mot bakgrund av covid-19 kommer finansiärer att betala ut den slutliga betalningen, även om stödmottagarna inte kan lämna in CFS med sin slutrapporteringsskyldighet (se artikel 20.4 H2020 MGA). Beloppet kommer emellertid att begränsas till den tröskel som krävs för CFS på 324 999 euro.
  Mottagarna får kompletterande betalning när de lämnar in CFS för det återstående belopp som täcks av certifikatet. Om en slutrapport ännu inte är komplett på grund av andra aspekter (t.ex. för att vissa uppgifter inte är fullständigt genomförda), kan koordinatorerna begära amendment i upp till 6 månader för att slutföra uppgifterna (se FAQ om Project duration). Stödmottagarna måste fortfarande lämna in sin CFS med slutrapporten senare.
 • Länk till Covid-19 FAQ

Internationella forskningsmedel och resurser

Forska!Sverige har gjort en sammanställning över såväl internationella finansieringsmöjligheter som resurser för forskning och innovation rörande sars-CoV-2 och covid-19.
Du hittar hela listan här

Samarbeta via dataportal för covid-19

European Open Science Cloud Initiative har inrättat en onlineplattform där du som forskare kan dela covid-19-data, påskynda vår förståelse av viruset och på så sätt bidra till att snabbare utveckla behandlingar.
Gå till COVID-19 Data Portal

Så påverkas dina nationella projekt och ansökningar

De nationella forskningsfinansiärerna påverkas liksom andra verksamheter av coronavirusets utbrott – och de är medvetna om att förutsättningarna förändras även för dig som forskare. Besök gärna respektive finansiärs webbplats för att ta del av vad som gäller rörande allt från utlysningar till beredningsarbete.  


OBS! Från och med 30 september 2021 hittar du information om utlysningar som rör covid-19-forskning på sidan Utlysningar

Lena Holmberg
2022-05-02