Forskning och covid-19

Såväl EU som svenska forskningsfinansiärer utlyser nu medel för forskning kopplad till coronaviruset. Dessutom påverkas projekt och ansökningar på olika sätt av pandemin. Här hittar du som forskare länkar vidare till aktuell information.

Forskningsmedel från EU

På Europakommissionens webbplatser om covid-19 finns en översikt över de intiativ och utlysningar som görs inom EU.
Till Europakommissionen
Till Funding & tender opportunities rörande covid-19
Till MSCA Community rörande covid-19

Så påverkas dina EU-projekt och ansökningar

Här hittar du information rörande allt från upphandlingar och redovisningar till senarelagd projektstart under den rådande coronakrisen. 

Läs mer om grant management under covid-19

Tips, frågor och svar från NCP

 • Kontakta först och främst alltid Project Officer 
  Europakommissionens Project Officers tittar på varje enskilt fall och försöker göra det så skyndsamt som möjligt.
 • ERA Corona Platform 
  I portalen finns en ERA Corona Platform. Klicka på fliken Search funding & tenders så dyker den upp.
 • Call deadlines 
  Plattformen kommer att fyllas med en tabell över calls som har ändrade deadlines. 
 • Evaluation and monitoring of calls
  All uppföljning och utvärdering kommer att ske digitalt. Eventuella kostnader för resor och liknande som utvärderare har/hade bokat kan komma att ersättas, men man ska först kolla med sitt försäkringsbolag.
 • Upphandlingar (PCP:er)
  Upphandlingsprojekt kan, liksom subcontracting och good works and services, bli ett bekymmer. Kommissionen kommer att titta på detta från fall till fall. Vad står i upphandlingskontraktet, vilken sida i projektet har dessa problem?
  – Behöver leverantören mer tid? Skicka in amendment
  – Behöver man sluta med all aktivitet i projektet? Då gäller suspension (all activites on hold). 
  – Om allt står stilla på grund av nationell "lockdown" så sök project extension for the crisis period on EU level och kontakta PO. 
 • Senarelägga projektstart? 
  Ja, det är möjligt. 
  – Projektstart i framtiden > Byt datum.
  – Redan underskrivet GA > Amendment och byt datum. 
  – Startat projekt > Jobba på distans, begär extension eller suspension of the implementation via amendmentOBS! Detta kan medföra att vissa kostnader inte kan ersättas. 
 • Timesheet signature
  Papper > Vänta till efter rådande restriktioner, men ha koll på om verksamhet utförs. 
  Digitalt > Kan inte skrivas under på grund av restriktioner med jobb på distans eller liknande. 1) Scanna in/fota av. 2) Skicka till "chefen" för en attest via mejl. Spara allt. Detta blir ditt underlag för digital timesheet. 
 • Certificate on Financial Statements, CFS
  Mot bakgrund av covid-19 kommer finansiärer att betala ut den slutliga betalningen, även om stödmottagarna inte kan lämna in CFS med sin slutrapporteringsskyldighet (se artikel 20.4 H2020 MGA). Beloppet kommer emellertid att begränsas till den tröskel som krävs för CFS på 324 999 euro.
  Mottagarna får kompletterande betalning när de lämnar in CFS för det återstående belopp som täcks av certifikatet. Om en slutrapport ännu inte är komplett på grund av andra aspekter (t.ex. för att vissa uppgifter inte är fullständigt genomförda), kan koordinatorerna begära amendment i upp till 6 månader för att slutföra uppgifterna (se FAQ om Project duration). Stödmottagarna måste fortfarande lämna in sin CFS med slutrapporten senare.
 • Länk till Covid-19 FAQ

Internationella forskningsmedel och resurser

Forska!Sverige har gjort en sammanställning över såväl internationella finansieringsmöjligheter som resurser för forskning och innovation rörande sars-CoV-2 och covid-19.
Du hittar hela listan här

Stort samarbete kring ny dataportal för covid-19

[200919] Över 73 000 användare samarbetar redan på en ny onlineplattform som inrättats av European Open Science Cloud Initiative. Här kan du som forskare dela covid-19-data, påskynda vår förståelse av viruset och på så sätt bidra till att snabbare utveckla behandlingar.
Läs hela nyheten
Gå direkt till COVID-19 Data Portal

123 miljoner euro till forsking om coronavirusvarianter 

[210419] I en ansats att försöka bekämpa det överhängande virushotet frigör EU-kommissionen nu 123 miljoner euro från nya ramprogrammet, Horisont Europa, till brådskande forskning om varianter av coronaviruset. Sista ansökningsdag för de totalt fyra olika utlysningarna är 6 maj 2021. 
Läs mer och ansök

Nationella forskningsmedel

Nyheter från 2020


Vetenskapsrådet öppnar för covid-forskning

[200327] Du som har bidrag från Vetenskapsrådet har nu möjlighet att under en kortare tidsperiod använda delar av dina medel till forskning som relaterar till sars-CoV-2 och covid-19, oavsett vilken projektidé pengarna beviljats för från början.
Till Vetenskapsrådet


Ytterligare åtta miljoner till kliniska studier om covid-19

[200922] De sex regionala noderna inom samarbetet Kliniska Studier Sverige får ett tillskott på totalt åtta miljoner kronor för att utöka möjligheterna att stödja kliniska studier med koppling till covid-19.
Läs mer på Vetenskapsrådets webbplats


50 miljoner till fortsatt forskning om covid-19

[201007] Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse anslår ytterligare 50 miljoner kronor till covid-19-relaterad forskning under 2021 och 2022. Syftet är att främja produktionen av användbar data och kunskap kring coronapandemin, både nu och som underlag för eventuella framtida pandemier.
Läs mer på Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses webbplats


40 miljoner kronor till forskning om covid-19-vaccin

[201207] Flera nya vaccin kommer att finnas tillgängliga för användning från och med början av 2021. Nu anslår Knut och Alice Wallenbergs stiftelse 40 miljoner kronor till SciLifeLab för forskning om covid-19-vacciners effektivitet och funktion. 
Läs hela pressmeddelandet 

SciLifeLab öppnar fem utlysningar rörande covid-19

[201215] Med stöd från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse går SciLifeLab nu ut med fem olika utlysningar inom covid-19-forskning. De rör:

 1. Befintliga forskningsområden inom SciLifeLab-KAW COVID-19-programmet
 2. Nya bidrag till SciLifeLab-KAW COVID-19-programmet
 3. Vaccineffekter
 4. Laboratorieberedskap för pandemier
 5. Datadriven life science (DDLS) 

Deadline för utlysning 1–3 och 5 är 15 januari 2021, medan deadline för utlysning 4 är 31 januari 2021.

Läs mer om utlysningarna och ansök

NYHETER 2021


Vetenskapsrådet ska finansiera forskning om vaccin och långtidscovid

[210215] Regeringen ger Vetenskapsrådet i uppdrag att fördela 150 miljoner kronor till forskning om covid-19-vaccin och långtidscovid. 
– Behovet av forskning och ny kunskap är stort och vi arbetar för att så snabbt som möjligt utlysa dessa medel, säger Madeleine Durbeej-Hjalt, huvudsekreterare för medicin och hälsa på Vetenskapsrådet.
Läs hela nyheten

Kommande utlysning: Bidrag till forskningsmiljö för uppföljningsstudier av covid-19-vaccin

[210303] Den 23 mars öppnar Vetenskapsrådet en utlysning av bidrag som ska ge forskare möjlighet att, i nationell samverkan, genomföra uppföljningsstudier av covid-19-vaccin. Till exempel vad gäller skyddseffekt och säkerhet över tid och i olika ålders-, risk- eller patientgrupper. Sista ansökningsdag är 13 april. 
Läs förhandsinformationen 

Så påverkas dina nationella projekt och ansökningar

De nationella forskningsfinansiärerna påverkas liksom andra verksamheter av coronavirusets utbrott – och de är medvetna om att förutsättningarna förändras även för dig som forskare. Besök gärna respektive finansiärs webbplats för att ta del av vad som gäller rörande allt från utlysningar till beredningsarbete.  


Enheten för forskningsstöd och samverkan uppdaterar sidan löpande. 

Lena Holmberg
2021-05-20