Samverkan och innovation

Samverkan tar till vara vår egen och alla våra samarbetspartners styrkor och stärker kvaliteten i både utbildning och forskning.

Samverkan är ett sätt att bidra till samhällsutvecklingen, främja kunskapsutbyte och stärka kvaliteten inom såväl forskning som utbildning. Därför strävar Umeå universitet efter att ha välutvecklade former för samverkan med bland annat näringsliv, offentlig och ideell sektor.

Stöd till samverkan 

Enheten för forskningsstöd och samverkan är Umeå universitets centrala stöd för samverkan och forskningsfinansiering. Vi arbetar för att främja forskningssamverkan genom att informera och skapa förutsättningar för samarbete, idéutbyte och dialog mellan dig som forskare/lärare och externa aktörer. 

Det gör vi bland annat genom: 

Stöd till innovations- och affärsutveckling

Vid Umeå universitetet är samverkan och innovation väl integrerade delar i såväl utbildning som forskning. Vi uppmuntrar forskare, anställda och studenter att hitta vägar att förmedla sin kunskap och sina forskningsresultat så att de kommer människor och samhälle till nytta.

Anställda och studenter kan få stöd och hjälp med:

  • innovationsrådgivning
  • resurser för innovationsutveckling
  • nätverk och kompetens
  • råd om att skydda idéer och forskningsresultat
  • stöd i utformningen av vissa typer av avtal
  • seminarier och workshops

Läs mer under Innovations- och affärsutveckling

Högskolelagen

"I högskolornas uppgift ska det ingå att samverka med det omgivande samhället för ömsesidigt utbyte och verka för att den kunskap och kompetens som finns vid högskolan kommer samhället till nytta."
– Högskolelagen, Kap. 1 § 2

Läs mer i Högskolelagen

KONTAKTA OSS

Enheten för forskningsstöd och samverkan

Hans-Olov Byquist
enhetschef
Telefon: 090-786 53 55

Agneta Hånell Plamboeck
t.f. verksamhetsledare för
forskningsstöd
Telefon: 090-786 56 61

Anna Mannelqvist
verksamhetsledare för 
samverkan
Telefon: 070-661 51 92

Innovationskontoret 

Camilla Viklund
verksamhetsledare och vd för Umeå universitet Holding
Telefon: 070-522 85 51

Lena Holmberg
2022-05-03