Forskarhandledning i praktiken

Handleder du doktorander eller kommer du snart att göra det? Då är denna kurs rätt för dig. Som handledare behöver du finna sätt att arbeta som både är effektiva och individuellt anpassade till doktorandernas behov.

Kursen erbjuder tid och plats att diskutera och reflektera över rollen som handledare tillsammans med andra handledarkollegor. Erfarenhetsutbyte över fakultets- och ämnesgränser ger vidgade perspektiv, stimulerar nytänkande och stärker din identitet som handledare.

Citat från tidigare kursdeltagare

Mest värdefullt har varit:

"Auskultationen gav möjlighet till självreflektion och värdefulla tips"

"Att träffa kollegor från andra discipliner och utbyta erfarenheter"

"Kunskap om regelverk - bra att få inblick i detta"

"Jag har fått en tydligare bild av vilken typ av handledare jag är, och vill vara"

Målgrupp

Denna kurs vänder sig till både nya och erfarna forskarhandledare. Ett krav är att du har disputerat innan kursen påbörjas. För prioritering och urval till kursen ansvarar respektive fakultet.

kursdatum

Sommaren 2022

Språk: Engelska
Kontaktperson:
Marie Friman
Kursdagar: 23-24 maj, 21-22 juni, 25-26 aug

Anmäl dig här! (Obs! Välj rätt kurstillfälle)
Sista ansökningsdag:
2021-10-15

Våren 2022

Språk: Svenska
Kontaktperson:
Marie Friman
Kursdagar:
24-25 feb, 22-23 mar, 4-5 maj
Länk till schema

Anmäl dig här! (Obs! Välj rätt kurstillfälle)
Sista ansökningsdag: 2021-10-15


Hösten 2021

Språk: Svenska
Kontaktperson: Marie Friman
Kursdagar: 8-9 sept, 20-21 okt, 9-10 dec
Länk till schema

Sista ansökningsdag: Anmälan är stängd

Sommar 2021

Språk: Svenska
Kontaktperson:
Marie Friman
Kursdagar:
27-28 maj, 16-17 juni, 26-27 aug
Länk till schema

Sista ansökningsdag: Anmälan är stängd

kursinformation

Nivå: Fördjupning

Omfattning: 2 veckor

Deltagare: 8-20

Bra att veta: Vid återbud tre veckor före kursstart eller senare debiteras institutionen en administrativ avgift på 5000 kr. Läs mer om antagning och urval här.

Kursbeskrivning

Kursutvärdering höstterminen 2020

Frågor om din anmälan?

Kontakta vår administratör, Marie Friman.

Hanna Karlsson
2020-09-29