Grundläggande högskolepedagogik, 5v

Denna baskurs i högskolepedagogik utvecklar dina kunskaper om lärande och färdigheter i att genomföra undervisning som gynnar ett studentaktivt lärande. Kursen genomförs i huvudsak på campus.

Under kursen ges möjlighet att utveckla kunskap om lärandeprocessen, förmåga att stödja lärande samt ett reflekterande förhållningssätt till den egna lärarrollen.

Under kursen kommer vi att behandla modeller för planering och genomförande av undervisning samt examination och utvärdering som gynnar lärande, såväl på campus som på nät. Vidare kommer regelverk och styrdokument liksom lärarens möjlighet att välja undervisningsmetoder och utforma såväl fysiska som digitala lärandemiljöer så att dessa stödjer lärande att behandlas. Vi diskuterar också relationers och studieklimatets betydelse i olika lärandesituationer.

Målgrupp

Kursen vänder sig till lärare som vill utveckla sin kunskap om undervisning på högskolan, kunskap om lärandeprocessen och sin förmåga att stödja lärande.

Kursdatum

Start vårterminen 2022

Språk: Svenska
Kurstillfälle: GRU8
Kontaktperson: Marie Friman

Kursdagar: 3-4 feb, 29-30 mar, 16-17 maj, 23-24 aug, 13-14 okt, 22-23 nov

Anmäl dig här!
Sista ansökningsdag: 2021-10-15


Start höstterminen 2021

Språk: Engelska
Kurstillfälle: GRU7
Kontaktperson: Marie Friman

Kursdagar: 23-24 nov, 14-15 dec (2021), 8-9 feb, 16-17 mar, 26-27 apr, 18-19 maj (2022)
Länk till schema

Sista ansökningsdag: Anmälan är stängd

Start vårterminen 2021

Språk: Svenska
Kurstillfälle:
GRU5
Kontaktperson:
Marie Friman

Kursdagar: 4-5 maj, 8-9 jun, 24-25 aug, 23-24 sep, 12-13 okt, 18-19 nov

Sista ansökningsdag: Anmälan är stängd

Kursinformation

Nivå: Bas

Omfattning: 5 veckor

Deltagare: 8-24

Bra att veta: Vid återbud tre veckor före kursstart eller senare debiteras institutionen en administrativ avgift på 5000 kr. Besked om antagning sker ca två veckor efter sista anmälningsdag. Läs mer om antagning och urval här.

Kursbeskrivning.

Frågor om din anmälan?

Kontakta vår administratör, Marie Friman.

Hanna Karlsson
2021-01-19