Handledning och examination av VFU inom lärarutbildningen

Lärarhögskolan har uppdragit till UPL att genomföra en kurs för universitetslärare i VFU-handledning, trepartssamtal, bedömning och examination.

Kursen syftar till att kursdeltagaren ska förvärva kompetens i att handleda och examinera VFU inom lärarutbildningen.

Målgrupp

Kursen vänder sig till universitetslärare som genomför handledningsbesök och examinerar verksamhetsförlagd utbildning (VFU) vid Lärarhögskolan vid Umeå universitet.

kursinformation

För närvarande har vi inget datum inplanerat för nästa kursomgång.

Kontaktperson: Marie Friman

 

Kursbeskrivning Handledning och examination av VFU

Hanna Karlsson
2021-03-30