Kreativitet och samskapande i högre utbildning

Har du ett stort intresse för pedagogik? Vill du utforska nya sätt att utveckla din undervisning och den högre utbildningen tillsammans med andra? Denna kurs ger dig som erfaren lärare möjlighet att utveckla din förmåga att skapa lärmiljöer som kännetecknas av kreativitet och samskapande.

Syftet med kursen Kreativitet och samskapande i högre utbildning är att ge dig möjlighet att utveckla din självkännedom och pedagogiska skicklighet för att kunna arbeta mer relationellt, kreativt och samskapande i mötet med dina studenter. Kursen är också ett tillfälle att stanna upp, reflektera över ditt lärarskap och skapa utrymme för nya möjligheter till ett stimulerande och meningsfullt arbete som lärare.

Kursens innehåll kommer till stor del att skapas av och för deltagarna i samspel med kursledarna. Utgångspunkten för detta arbete är de specifika behov, intressen och kompetenser som du och  andra deltagare kommer med till kursen. Stor vikt kommer därför att läggas vid att observera och lära av gruppens process, med fokus på erfarenhetsbaserat lärande, självkännedom, relationens betydelse för lärande och undervisning, och andra faktorer som främjar eller hämmar kreativitet och samskapande i högre utbildning.

Kursens upplägg

Kursen inleds med en obligatorisk informationsträff. Notera att det första och sista kurstillfället är ett internat med två respektive en övernattning. Internaten medför ingen kostnad för institutionen. Läs mer i kursbeskrivningen som du hittar under rubriken Kursinformation.

Målgrupp

Kursen vänder sig till erfarna lärare. Kursdeltagarna förväntas ha grundläggande högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kunskap, samt erfarenhet av konkret utveckling av undervisning.

Kursdatum

Språk: Svenska
Kontaktperson: Dan Borglund

Kursdagar: 10-12 nov, 8-9 dec, 16-17 dec (2021), 31-1 april, 12-13 maj (2022)

Lokal: Meddelas senare

Sista ansökningsdag: Kursen är full men vi tar emot reserver
Anmäl dig som reserv här!

Kursinformation

Nivå: Fördjupning

Omfattning: 3 veckor

Deltagare: 12

Antagning: Urval sker enligt UPL:s urvalskriterier, men kan i det här fallet påverkas av att en heterogen grupp eftersträvas.

Bra att veta: Vid återbud tre veckor före kursstart eller senare debiteras institutionen en administrativ avgift på 5000 kr. Besked om antagning sker ca två veckor efter sista anmälningsdag. Läs mer om våra generella antagnings- och urvalsprinciper här.

Kursbeskrivning

Frågor om din anmälan?

Kontakta vår administratör, Marie Friman.

Hanna Karlsson
2020-06-03