Pedagogiskt mentorprogram

Mentorskap bygger på att en erfaren yrkesutövare hjälper någon annan att bli skickligare och mer kompetent i sitt yrke, i detta fall som lärare inom akademin.

Under hösten 2021 startar nästa omgång av det pedagogiska mentorprogrammet för lärare. Till detta söker vi intresserade lärare som vill agera mentor för en lärare från en annan del av universitetet samt lärare som vill bli adepter till en mentor från en annan del av universitetet.

Mentorskap bygger på att en erfaren yrkesutövare hjälper någon annan att bli skickligare och mer kompetent i sitt yrke, i detta fall som lärare inom akademin. Den grundläggande idén är att ta vara på och sprida erfarenhetsbaserad kunskap inom organisationen. Genom att bidra till en kollegas professionella utveckling kan mentorn utveckla sina egna kunskaper, förmågor och förhållningssätt. Det pedagogiska mentorskapet kan även bidra till utvecklingen av den egna utbildningsmiljön samt ha betydelse vid meritering. För adepten är det en möjlighet att utveckla sig och sin egen roll som lärare inom akademin.

Adepter till mentorprogrammet

För denna omgång, med start hösten 2021, söker vi 16 adepter. Antagna adepter kommer att matchas med de mentorer som parallellt med programmet följer kursen för mentorer.

Mentorprogrammet består av:

  • Uppstart med adepterna och kursledningen under hösten 2021
  • 5-8 träffar med mentor och adept
  • Halvtidsträff med adepterna och kursledningen under hösten 2021
  • Avslutning under 2022

Kurs för mentorer

För denna omgång, med start hösten 2021 söker vi 16 mentorer. Antagna mentorer kommer att genomgå en kurs i mentorskap. Ett intyg motsvarande 1 veckas högskolepedagogisk kurs kommer att utfärdas för de som genomför mentorkursen och agerar mentorer. Till denna omgång kommer sökande med lång undervisningserfarenhet och ett reflekterande förhållningssätt till lärarrollen att prioriteras. Utnämning i Umeå universitetets pedagogiska meriteringsmodell är därmed meriterande.

Mentorkursen består av:

  • en hel kursdag den 24 augusti 2021
  • två timmar den 12 oktober 2021
  • två timmar den 10 november 2021
  • en halv kursdag den 3 mars 2022
  • samt förberedelser inför träffarna.

för adepter

Programstart: 25 augusti 2021, kl 10:15 - 12:00

5-8 träffar med mentor och adept
Halvtidsträff med adepter och kursledare hösten 2021
Avslutning under 2022

Sista anmälningsdag: Anmälan är stängd

för mentorer

Kursstart: 24 augusti 2021

Kursen sträcker sig över ett år med fyra träffar  samt förberedelser inför varje träff. Alla träffar under hösten 2021 sker online
Länk till schema

Sista ansökningsdag: Anmälan är stängd

Information

Omfattning: 1 vecka

Deltagare: 16

Kursledare: Agneta Bränberg

Språk: Svenska

Plats: Meddelas senare

Bra att veta: Vid återbud tre veckor före kursstart eller senare debiteras institutionen en administrativ avgift på 5000 kr. Besked om antagning sker ca två veckor efter sista anmälningsdag. Läs mer om antagning och urval här.

Frågor om din anmälan?

Om du har problem med din anmälan eller har andra frågor, kontakta vår administratör, Marie Friman.

Hanna Karlsson
2021-05-26