Lunchseminarier

UPL erbjuder lunchseminarier inom högskolepedagogik och e-lärande. Höstterminen 2021 kommer vi att hålla ett antal lunchseminarier.

Kursutvärdering och kursutveckling på vetenskaplig grund vid Umu - 15 december kl 12-13

Under seminariet kommer Dan att berätta om en process för att arbeta med kursutvärdering och kursutveckling på vetenskaplig grund. Processen baseras på ett nytt evidensbaserat instrument för kursvärdering som kallas Learning Experience Questionnaire (LEQ). Med hjälp av instrumentet kan lärare analysera sin kurs ur ett lärandeperspektiv, och baserat på det arbeta både enskilt och kollegialt med kursutveckling som främjar lärande. Instrumentet kommer att kunna användas av alla lärare vid Umu via kursvärdering i Canvas.

Språk: Svenska
Talare: Dan Borglund, Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL)
Plats: Zoom

Anmäl dig här!
Sista anmälningsdag:
2021-12-14

Frågor om din anmälan?

Om du har problem med din anmälan eller har andra frågor, kontakta vår administratör, Marie Friman.

Marie Friman
2021-11-18