Verkstäder

Här hittar du kommande verkstäder som ges genom UPL.

Listan nedan fylls kontinuerligt på med aktuella verkstäder under terminens gång. Vid efterfrågan kan verkstäder skräddarsys till institutioner/enheter.

Pedagogisk meritering I: Att förstå pedagogisk portfölj

Vid anställning, befordran och ansökan till det pedagogiska meriteringssystemet behöver lärare dokumentera sin pedagogiska skicklighet. En pedagogisk portfölj utgör vanligtvis underlaget för bedömning. Under denna verkstad ges möjlighet att förstå vad pedagogisk meritering är och hur pedagogisk skicklighet kan dokumenteras.
Läs mer om verkstaden

Datum

Datum: 5 april 2022
Tid: 13-16
Språk: Svenska

Anmäl dig här!

Kontakt: Marie Friman

Pedagogisk meritering II: Att utveckla en pedagogisk portfölj

Under denna verkstad ges möjlighet att ge och få respons på den egna pedagogiska portföljen genom förslag på hur den kan utvecklas och bedömas.
Läs mer om verkstaden

Datum

Datum: 28 januari 2022
Tid: 9-12
Språk: Svenska

Anmäl dig här!

Kontaktperson: Marie Friman

Verkstäder i Canvas

Verkstäderna är en grundutbildning i lärplattformen Canvas som syftar till att skapa övergripande förståelse för verktyg, byggstenar och struktur för att komma igång med att skapa kursinnehåll.
Läs mer om verkstaden

Datum

Våren 2022

26 jan, kl 13-15, Zoom
Språk: Svenska

Anmäl dig här!

Sista anmälningsdag är två dagar före respektive tillfälle.
Vid färre än fem deltagare ställs verkstaden in.

Tematiska canvasverkstäder

UPL erbjuder tematiska verkstäder där vi går djupare in i verktyget Canvas.

En tematisk verkstad i Canvas är ett tillfälle för att fördjupa din kunskap om specifika verktyg i Canvas, till exempel SpeedGrader.

Läs mer om våra tematiska verkstäder

Datum

Omdömen och Speedgrader - 9 februari kl 13-15
Anmäl dig här

Kursvärdering LEQ - 23 februari, kl 13-15
Anmäl dig här

Kursdesign - 16 mars, kl 13-15
Anmäl dig här

Resultatrapportering - 6 april, kl 13-15
Anmäl dig här

Omdömen och Speedgrader - 27 april, kl 13-15
Anmäl dig här

Zoom för e-möten

Zoom är universitetets primära e-mötestjänst för undervisning. Under denna verkstad ges en introduktion till verktyget Zoom och du som deltagare får möjlighet att praktiskt prova ett antal funktioner.
Läs mer om verkstaden.

Datum

Inga datum inplanerade för tillfället

Kontakt: Marie Friman, UPL

Umu Play

Umu Play är Umeå universitets mediatjänst med fokus på webbaserad produktion, lagring och distribution av video.
Läs mer om verkstaden.

Datum

Inga planerade datum för verkstaden för tillfället.

Kontakt: Marie Friman, UPL

Drop in

Vi erbjuder olika drop in-tillfällen för dig som har funderingar kring våra e-lärandesystem i allmänhet eller om specifika system.

E-café (drop in)

Välkommen till E-café.

Besök oss i Zoom och ställ frågor och få hjälp med våra e-lärandesystem (Canvas, Mentimeter, UmuPlay och Zoom).

E-caféet håller öppet tisdagar till fredagar mellan 10-12.

Besök E-café i Zoom

Användarforum i Teams

I Teams finns det ett användarforum för e-lärande. Det är ett öppet forum för alla som arbetar med digitala verktyg för undervisning, till exempel Canvas eller Zoom.

I forumet är det fritt fram att framföra frågor och funderingar, hjälpa varandra och dela tips och erfarenheter. Vi som förvaltar och utvecklar e-lärandesystemen delar löpande med oss av tips och nyheter om saker vi tror att användare kan ha nytta av i sin vardag.

Användarforum för e-lärande

Digital salstentamen - frågestund i Zoom

Varje onsdag kl 9.00-10.00 kan du besöka en digital frågestund i Zoom för att få hjälp och stöd i Inspera.

Besök frågestunden i Zoom

Nyhetsbrev

Klicka här för att prenumerera på UPL:s nyhetsbrev.

Nyhetsbrevet får du ungefär tre gånger per termin och det innehåller information och nyheter om UPL:s verksamhet, bland annat våra kurser och verkstäder.

Frågor om din anmälan?

Om du har problem med din anmälan eller har andra frågor, kontakta vår administratör, Marie Friman.

Hanna Karlsson
2022-01-17