Pedagogisk meritering II: Att utveckla en pedagogisk portfölj

Vid anställning, befordran och ansökan till det pedagogiska meriteringssystemet behöver lärare dokumentera sin pedagogiska skicklighet. En pedagogisk portfölj utgör vanligtvis underlaget för bedömning.

Under denna verkstad ges möjlighet att ge och få respons på den egna pedagogiska portföljen genom förslag på hur den kan utvecklas och bedömas.

Syfte

Syftet med verkstaden är att ge deltagaren möjlighet att utveckla och få återkoppling på den egna pedagogiska portföljen.

Målgrupp

Verkstaden riktar sig till lärare vid Umeå universitet som redan har påbörjat arbetet med sin pedagogiska portfölj.

Innehåll

Fokus är att arbeta med den egna portföljen. Du kommer att få tips och erfarenheter som underlättar när du ska arbeta vidare med din pedagogiska portfölj genom att du får feedback på din egen portfölj samt ger feedback till andra. Vi kommer även att titta på de riktlinjer för dokumentation och bedömning av pedagogiska meriter som finns vid Umeå universitet:

  • Att dokumentera för bedömning av pedagogisk skicklighet
  • Ur bedömarens perspektiv
  • Att förhålla sig till kriterier för pedagogisk meritering
  • Kollegial feedback och diskussion kring portföljer

Antagning

Deltagarantalet är begränsat till 20 deltagare. Urval sker enligt våra urvalskriterier. Läs mer om antagning och urval.

Intyg

För intyg krävs deltagande under hela verkstaden.

Pedagogisk portfölj steg 2 för medicinska fakulteten

Under 2019-2021 satsar Medicinska fakulteten och Utbildningsstrategiska nämnden på workshops (steg 1 och steg 2) inom temat pedagogisk portfölj. Syftet med utbildningen är att du ska få hjälp med att utveckla och anpassa den pedagogiska portföljen inför ansökan om meritering till Meriterad och/eller Excellent lärare.

  • Pedagogisk portfölj steg 2, vänder sig till dig som redan har påbörjat arbetet med din pedagogiska portfölj. Under verkstaden kommer alla att få feedback på sin egen portfölj samt ge feedback till andra.

Antal deltagare är begränsat till 16 personer per verkstad och målgruppen är anställda vid Medicinska fakulteten. Anmälan stänger en vecka före respektive kurstillfälle. Först-till-kvarn-principen gäller. Vid behov ges workshopen på engelska.

Pedagogisk portfölj steg 2, 2021:
tisdag 30 november kl 13:00 – 16:00

Anmälan, steg 2, är stängd (gäller endast anställda vid Medfak)

Plats
Zoom, länk meddelas efter anmälan.

Kontaktperson vid UPL är Katarina.Winka@umu.se

Datum

Datum: 1 september 2022
Datum: 15 december 2022
Tid: 13-16

Plats: Zoom

Språk: Ange språkpreferens i anmälningsformuläret

Anmäl dig här!
(se till att du anmäler dig till rätt tillfälle)

Kontaktperson: Marie Friman

Pedagogisk portfölj på institution

Vill din institution vara värd för en pedagogisk meriteringsverkstad?

Kontakta Lars Larsson på UPL så berättar han mer om vad det innebär.

Mer om pedagogisk portfölj

Frågor om din anmälan?

Om du har problem med din anmälan eller har andra frågor, kontakta vår administratör, Marie Friman.

Marie Friman
2022-05-18