Tematiska canvasverkstäder

UPL erbjuder tematiska verkstäder där vi går djupare in i verktyget Canvas

En tematisk verkstad i Canvas är ett tillfälle för att fördjupa din kunskap om specifika verktyg i Canvas, till exempel SpeedGrader.

Våren 2022

Omdömen i Canvas - 9 februari kl 13-15

Verktyget Omdömen är tätt sammankopplade med både Speedgrader och Uppgifter i Canvas. Under denna verkstad går vi på djupet igenom hur Omdömen fungerar och hur de kan hjälpa dig som lärare att få överblick studenters inlämningar och resultat.
Anmäl dig här!

--------------------

Kursvärdering LEQ - 23 februari, kl 13-15

Under denna verkstad kommer du få en genomgång över en process för att arbeta med kursutvärdering och kursutveckling på vetenskaplig grund. Processen baseras på ett nytt evidensbaserat instrument för kursvärdering som kallas Learning Experience Questionnaire (LEQ). Med hjälp av instrumentet kan lärare analysera sin kurs ur ett lärandeperspektiv, och baserat på det arbeta både enskilt och kollegialt med kursutveckling som främjar lärande. Instrumentet kommer att kunna användas av alla lärare vid Umu via kursvärdering i Canvas. Under verkstaden kommer vi också gå igenom verktyget Kursvärdering i Canvas.
Anmäl dig här!

---------------------

Kursdesign - 16 mars, kl 13-15

I denna verkstad kommer vi att visa exempel på god kursdesign. vilka beståndsdelar måste finnas med i en kurs för att studenterna skall kunna tillgodogjära sig kursinnehållet. Nyckelorden är design, struktur och tydlighet.
Anmäl dig här!

----------------------

Resultatrapportering - 6 april, kl 13-15

I Canvas kan du rapportera studenters omdömen direkt till Ladok. Under verkstaden går vi igeom hur verktyget fungerar men också vad man ska tänka på när man konstruerar uppgifter till studenterna för att rapporteringen ska fungera så bra som möjligt.
Anmäl dig här!

---------------------

Omdömen i Canvas - 27 april, kl 13-15

Verktyget Omdömen är tätt sammankopplade med både Speedgrader och Uppgifter i Canvas. Under denna verkstad går vi på djupet igenom hur Omdömen fungerar och hur de kan hjälpa dig som lärare att få överblick studenters inlämningar och resultat.
Anmäl dig här!

INformation

Samtliga verkstäder under våren 2022 kommer att ges via Zoom, och språket är svenska.

Sista anmälningsdag är två dagar före respektive tillfälle.

(Vid färre än fem deltagare ställs verkstaden in)

Frågor om din anmälan?

Om du har problem med din anmälan eller har andra frågor, kontakta vår administratör, Marie Friman.

Marie Friman
2022-01-21