Umu Play

Umu Play är Umeå universitets mediatjänst med fokus på webbaserad produktion, lagring och distribution av video.

Umu Play är integrerat i Umeå universitets båda lärplattformar, Cambro och Moodle. Det är ditt egna mediabibliotek där alla dina filmer och annat mediainnehåll lagras. Här kan du ladda upp filmer du redan har, skapa nytt material och göra inställningar för hur ditt material skall ordnas, delas och se ut bland mycket annat.

Denna verkstad lär dig mer om ett enkelt sätt att hantera dina inspelningar. Undertextning igår i denna verkstad

Datum

Inga planerade datum för verkstaden för tillfället.

Kontakt: Marie Friman, UPL

Hanna Karlsson
2022-01-04