Umu Play

Umu Play är Umeå universitets mediatjänst med fokus på webbaserad produktion, lagring och distribution av video.

Umu Play är integrerat i Umeå universitets båda lärplattformar, Cambro och Moodle. Det är ditt egna mediabibliotek där alla dina filmer och annat mediainnehåll lagras. Här kan du ladda upp filmer du redan har, skapa nytt material och göra inställningar för hur ditt material skall ordnas, delas och se ut bland mycket annat.

Denna verkstad lär dig mer om ett enkelt sätt att hantera dina inspelningar.

Datum

Höstterminen 2021

24 nov, kl 10-12
Språk: Svenska

Anmäl dig här!

Verkstaden ställs in vid färre än fem deltagare.

För att delta i verkstaden behöver du ladda ner Zoom på din dator. Läs mer om hur du laddar ner Zoom.

Frågor om din anmälan?

Kontakta vår administratör, Marie Friman.

Hanna Karlsson
2021-09-17