Zoom för e-möten

Zoom är universitetets primära e-mötestjänst för undervisning. Under denna verkstad ges en introduktion till verktyget Zoom och du som deltagare får möjlighet att praktiskt prova ett antal funktioner. Verkstaden riktar sig främst till undervisande personal men även övrig personal är välkommen.

Verkstaden består av två delar och ges nätbaserat via Zoom. I den första introducerande delen bjuds du som deltagare in till ett Zoom-möte och ges en introduktion till verktyget Zoom, dess användningsområden och grundläggande inställningar för att komma igång med användningen som att bjuda in och delta i möten.

Del två av verkstaden är fördjupande och fokuserar på användningsområden av Zoom för undervisning och lärande. Vi bekantar oss med funktioner som chatt, polls, breakout rooms, aktivering av mötesdeltagare m.m. Under denna del av verkstaden finns även möjlighet att testa på funktionerna och ställa behovsanpassade frågor. Avslutningsvis får du som deltagare tillgång till materialet som behandlats under verkstaden samt ett antal användbara länkar och guider.

Som deltagare behöver du inför verkstaden ladda ner verktyget och logga in med ditt Umu-id. Möteslänk till aktuell verkstad skickas separat via e-post.

 

 

Foto: Hans-Erik Sjöström

Datum

Inga datum inplanerade för tillfället

Kontakt: Marie Friman, UPL

Frågor om din anmälan?

Om du har problem med din anmälan eller har andra frågor, kontakta vår administratör, Marie Friman.

Marie Friman
2022-05-18