Efter utbildning

När en student har genomfört examinationen finns det fortfarande saker som du som arbetar med utbildningen ska göra. Studentens resultat ska rapporteras i Ladok, och hen ska ges möjlighet att utvärdera sin utbildning. Det kan handla om att fatta beslut och ta ansvar som myndighet, och här finns information som gör det lättare för dig att göra rätt.

Många studenter vill få en examen att ta med sig ut i arbetslivet. Dessutom vill vi som universitet gärna behålla kontakten med studenterna sedan de blivit alumner. Här finns information om universitetets examens- och alumnverksamheter, och det är bra om du som arbetar på en institution eller fakultet känner till vad de stöden innebär och kan förmedla den informationen till studenterna.

Thomas Wahlström
2021-11-22