Inspelade möten och utbildningar

Inspelade möten

 

Ladokinformation

Ladokinformation december 2021

Inspelning

Powerpointpresentation

 

Ladokinformation november 2021

Inspelning

Powerpointpresentation

 

 Ladokinformation oktober 2021

Inspelning

Powerpointpresentation

 

Ladokinformation september 2021

Inspelning

Powerpointpresentation

Ladokinformation augusti 2021

Inspelning

Powerpointpresentation

Ladokinformation april 2021

Inspelning

Powerpointpresentation

Ladokinformation mars 2021

Inspelning

Powerpointpresentation

Svar på fråga om behörighet som fritext

Ladokinformation februari 2021

Inspelning

Powerpointpresentation

Ladokinformation januari 2021

Inspelning

Powerpointpresentation

Ladokinformation december 2020

Inspelning

Powerpointpresentation

 

 

 

Utbildningar

Utdata och uppföljning av programstudenter

Inspelning

Utdata och uppföljning av utbytesstudenter

Inspelning

Utdata och uppföljning av doktorander/ forskarnivå

Inspelning

Uppföljningsrapporterna i Ladok

Inspelning

Demo om behörigheter och rättigheter

Inspelning

Visning av nya vyer för resultatrapportering och attestering

Inspelning

Powerpointpresentation

Marika Wahlberg
2022-01-11