Utbildningstillfällen

Find information for teachers in English further down on this page.Här hittar du information om utbildningar i nya Ladok för administratörer, lärare, examinatorer respektive studievägledare.

För administratörer

Genomförd utbildning är obligatorisk för behörighet i systemet. Kontakta ladok@adm.umu.se för att boka in en utbildning.

För lärare/Courses for teachers

Studentcentrum/Ladokgruppen erbjuder utbildning för lärare som vill rapportera resultat i Ladok.

Det är inte obligatoriskt att ha deltagit i den här utbildningen för att få arbeta i systemet, men det kan underlätta arbetet.

Du som vill ha en utbildning i systemet, skicka ett mail till maria.bek@umu.se. Vi hittar tillsammans ett datum och en tid som fungerar. Utbildningen tar ungefär en timme.

Här finns utbildningsmaterial och lathundar för examinatorer och lärare

Student Services/Student Records Office give courses in Ladok for teachers who want to report grades in Ladok.

It is not mandatory to take a course in order to get access to the system, but we strongly recommend that you do so before you start reporting grades in Ladok.

If you want to participate in a course, send an email to maria.bek@umu.se. Welcome!

Here are instructions and manuals for examiners and teachers

För examinatorer/Courses for examiners

För dig som bara ska attestera betyg i nya Ladok finns det en digital kurs. Se till att ta del av den.

Här finns utbildningsmaterial och lathundar för examinatorer och lärare

There are web-based instructions for those who will only be certifying results digitally in the new Ladok.

Here are instructions and manuals for examiners and teachers

För studievägledare och andra Ladokanvändare som använder UT-data

Det är inte obligatoriskt att delta i dessa för att få behörighet i nya Ladok.

Lathundar för att söka ut uppgifter i Ladok finns på den här sidan.

 

Sonja Nordström
2022-03-16