Utbildningsmaterial och lathundar för administratörer

Här finns lathundar för många av Ladoks funktioner och processer.

Lathundar för studievägledare

Lägg in anteckningar på en enskild student

Dokumentera beslut om individuell studieplan för programstudent

 

Lathundar - Studiedeltagande

Avbrott på kurs

Avbrott på kurspaketering (program eller forskarämne)

Byte av kurspaketeringstillfälle (programtillfälle)

Byte av kurspaketeringstillfälle (programtillfälle) vid senare del av program

Hitta information om utbytesavtal

Fortsättningsregistrera flera studenter på kurstillfälle

Kurstillfällesbyte med omregistrering

Lägg in studieuppehåll samt hantering när studenten kommer tillbaka från uppehållet

Lägg in återbud på kurs

Lägg in återbud på utbytesstudier för utresande utbytesstudent

Registrera enskild student

Registrera flera studenter på kurstillfälle

Registrera utresande utbytesstudent

Skapa förväntat deltagande på programkurs

Skapa en grupp av studenter

Ändra placering av kurs

 

Lathundar - Resultat

Förbereda resultatrapportering (examinatorsrättigheter m.m)

Ge en examinator rättighet att attestera på en viss nivå av kurser

Ge en examinator rättighet att attestera på kurs eller modul

Ge en lärare rättighet att rapportera på kurs eller modul

Ge en lärare rättighet att rapportera på en viss nivå av kurser

Granska eller ändra attesteringsrättigheterna till en viss kurs

Granska eller ändra en examinators attesteringsrättigheter

Koppla resultatnoteringar mellan olika kurstillfällen

Skapa resultatnoteringar på ett kurstillfälle

Ta bort eller ändra en resultatnotering

 

Hantera aktivitetstillfälle (tentamenstillfälle)

Anmäla studenter till ett aktivitetstillfälle

Skapa aktivitetstillfälle

Ställ in ett aktivitetstillfälle

Sök ut en institutions aktivitetstillfällen

Ta ut en anmälningslista till ett aktivitetstillfälle

Kopiera aktivitetstillfälle

 

Rapportera resultat

Ange moduler som krävs för resultat på hel kurs

Avisera ett klarmarkerat resultat på nytt

Rapportera resultat på en modul

Rapportera resultat på enskild student

Rapportera resultat på helkurs

 

Ta bort resultat

Förbered borttagning av attesterat betyg

Tips! På sidan med lathundar för examinatorer finns lathundar för hur examinatorn själv kan ta bort ett attesterat betyg, både på en grupp studenter eller en enskild student. Detta är oftast enklare än att förbereda resultat för borttag. Examinatorn måste själv vara inloggad och utföra åtgärden. Du hittar lathundarna under 'Användarstöd Ladok'.

 

Lathundar - Tillgodoräknande

Lägg in annan merit

Lägg in annat resultat

Lägg in tillgodoräknande på del av kurs

Rätta annan merit eller annat resultat

 

Lathundar - Forskarnivå

Rekommendation av rapporteringssätt på forskarnivå

 

Dokumentera beslut om alla kurser klara

Dokumentera beslut om antagning

Dokumentera beslut om reviderad ISP

Förbered borttag av attesterat resultat på forskarnivå

Koppla handledare till en doktorand

Lägg in tillgodoräknade på forskarnivå

Lägg till studieperiod på flera doktorander samtidigt

Lägg till förväntat deltagande samt registrera på doktorsavhandling eller licentiatuppsats (gäller endast nyantagna doktorander)

Lägg till studieperiod på doktorsavhandling eller licentiatuppsats

Rapportera studieaktivitet och finansiering

Rapportera studieaktivitet och finansiering, alternativt sätt

Rapportera godkänt resultat på avhandling

Registrering av flera doktorander utifrån tidsperiod

Skapa ett individuellt åtagande på en doktorand samt registrera och rapportera resultat

Sök fram en ämneskod samt ämnets engelska benämning

Sök ut doktorander som inte har någon inrapporterad studieaktivitet och finansiering

Ta bort attesterat resultat på enskild student på forskarnivå (OBS! Examinatorn måste vara inloggad och utföra åtgärden själv)

 

stöd och support

​Behöver du hjälp när du arbetar i Ladok?

Skicka ditt ärende till ladok@adm.umu.se.

Maria Bek
2022-05-20