Stöd till forskning

Forskning är en av universitetets två huvuduppgifter. Forskningen ska vara nyskapande och ha internationell genomslagskraft inom flera områden.

Umeå universitet har i visionsdokumentet Umeå universitet 2020 - Vision och mål formulerat att forskningen ska spränga gränser. Den är viktig för samhällsutvecklingen och ska attrahera forskare från hela världen.

Universitetets uttalade mål är:

  • Nydanande forskning.
  • Forskning som antar samhällets utmaningar.
  • Tillgång till den bästa infrastrukturen.
Rupali Bhalerao
2020-10-28