Publicera i forskningsdatabasen

Ett enkelt sätt att göra din forskning synlig är att publicera den i forskningsdatabasen. Den blir då synlig och sökbar på vår webb, och kan visas på din profilsida på webben.

Forskningsdatabasen stängs 21 juni. 16 augusti kommer ny funktion för att lägga in projekt på umu.se

Forskningsdatabasen i Infoglue innehåller information om ett stort antal forskningsprojekt, som lagts in manuellt av universitetets forskare. Innehållet har successivt tankats över till den nya externwebben, och 20 juni sker detta för sista gången. Alla ändringar som görs efter den 19 juni är därmed i princip bortkastade, och kommer inte att synas på den nya webben. För att redigera eller lägga till nya projekt kommer detta ske i nya externwebben från den 16 augusti. Vänd dig i första hand till din fakultetskommunikatör om du har frågor. 
Läs mer om Ny webb 2018

 

 

Fyll i dina uppgifter

Det kan vara bra att först formulera din text i Word för att sedan lägga in den i forskningsdatabasen. I listan här nedanför ser du de uppgifter som efterfrågas i forskningsdatabasen. Om det tar för lång tid mellan att projekttexten läggs in och du sparar, kan formuläret nollställas och du förlorar den text som är inmatad.

Godkänn din presentation

För att din presentation ska synas på webben måste både du och din fakultetsinformatör godkänna den för publicering. Du godkänner för publicering direkt efter att du fyllt i dina uppgifter i formuläret. Informera därefter din fakultetsinformatör om att du registrerat dig, så att han eller hon kan godkänna. Efter att ni båda godkänt blir ditt projekt synligt på webben.

Uppgifter

Fält markerade med en stjärna är uppgifter som är obligatoriska för att projektet ska kunna publiceras.

1. Projekttitel på svenska*

2. Engelsk projekttitel*

3. Projektperiod*
Uppskattat slutdatum är obligatoriskt, men kan naturligtvis ändras när som helst.

4. Svensk beskrivning*
En svensk beskrivning ska innehålla

  • Rubrik. Det behöver inte vara samma som projekttiteln.
  • Kort och populärvetenskapligt formulerad beskrivning av projektet med en ingress på 250 tecken samt löptext på 650 tecken
  • Längre projektbeskrivning.

Lägg gärna också till nyckelord och ämne i slutet för att förbättra fritextsökningen.

5. Engelsk beskrivning
En engelsk beskrivning ska innehålla

  • Rubrik. Det behöver inte vara samma som projekttiteln.
  • Kort och populärvetenskapligt formulerad beskrivning av projektet med en ingress på 250 tecken samt löptext på 650 tecken.
  • Längre projektbeskrivning.

Lägg gärna också till nyckelord och ämne i slutet för att förbättra fritextsökningen.

6. Bilder
Bild, bildtext och engelsk bildtext.

7. Projektmedlemmar
Namn, titel, examen och finansiering. Dessa behöver i nuläget inte vara inlagda med CAS.

8. Extern finansiering
Mottagande forskare, finansiär och medel per år.

9. Utvalda publikationer
Upp till fem stycken.

10. Ämne
SCBs ämnesträd.

11. Tillhörighet till något eller några av Umeå universitets starka forskningsområden

12. Övrig info
Till exempel projektwebbsida, lokala, nationella eller internationella partners, externt finansierade tjänster, patent.

Presskontakter

Kommunikationsenheten
Presschef
Mattias Grundström Mitz
Telefon 090-786 50 89
Mobil 070-610 08 05

Kommunikatör
Camilla Bergvall
Telefon: 090-786 92 71
Mobil: 072-561 72 42

Medicinsk fakultet
Kommunikatör
Ola Nilsson
Telefon 090-786 69 82
Mobil 070-353 26 48

Teknisk-naturvetenskaplig
fakultet
Kommunikatör
Ingrid Söderbergh
Telefon 090-786 60 24
Mobil 070-604 03 34

Humanistisk fakultet
Kommunikatör
Per Melander
Telefon 090-786 93 79

Samhällsvetenskaplig fakultet
Kommunikatör
Eva Stoianov
Telefon 090-786 62 28

Lärarhögskolan
Kanslichef
Boa Drammeh
Telefon 090-786 56 82 
Mobil 072-143 25 62

Bildmuseet
Kommunikatör
Helena Vejbrink
Telefon 090-786 90 73

Camilla Bergvall
2018-06-21