ReaL - Forskningsledarskap

Forskningsledarskapsprogrammet ReaL är ett kompetens- och karriärprogram i tre steg för dig som forskare. Programmet är en del i universitetets arbete för att stödja forskares kompetens- och karriärutveckling, anpassat till de karriärvägar som finns i den nya anställningsordningen.

ReaL (Research and leadership programme) är ett kompetensstöd till dig som forskare på flera nivåer i karriären och syftar till:

  • Lärande och ökad kompetens kring ledarskap med inriktning mot forskningsledarskap.
  • Stöd för utveckling av framgångsrika forskningsmiljöer, både befintliga och framtida.
  • Stöd för din individuella karriärutveckling och fortsatta vetenskapliga utveckling.

Ett specifikt mål med satsningen är att fokusera på att du som forskningsledare utvecklar din förmåga att kombinera en hög grad av kreativitet med ett gott forskningsledarskap.

Programmet är uppdelat i tre nivåer beroende på var du befinner dig i din karriär, och bygger på varandra. Du kan alltså välja att gå endast en nivå, men även fortsätta genom alla tre nivåer. Du kan läsa mer om de olika nivåerna under rubrikerna "ReaL Steg 1", "ReaL Steg 2" och "ReaL Steg 3" som du hittar på den här sidan. Under dessa rubriker kommer du också att hitta information när det är dags att ansöka till programmet. Alla moment genomförs på engelska. 

Programmet löper för närvarande till 2022. Se översikt över när de olika stegen genomförs.

Sista dag för ansökan till ReaL Steg 2 är 3 maj 2019.

Har du frågor eller vill du veta mer?

Kontakta kursledarna:

Matts Björklund, utvecklingskonsult, Personalenheten, 090-786 99 89

Britta Lundgren, professor, Institutionen för kultur- och medievetenskaper, 090-786 62 43

ReaL Steg 2

Programmet riktar sig till dig som har ett litet eller medelstort nätverk eller forskargrupp och vill utvecklas i din roll som forskningsledare.

Översiktsschema ReaL Steg 2

Inbjudan ReaL Steg 2 grupp B3

Ansökan ReaL Steg 2

ReaL Steg 3

Programmet riktar sig till dig som är en kompetent och erfaren forskningsledare och som vill ta nästa steg i att bygga större/mer avancerade forskarmiljöer.

Inbjudan till tidigare program - ReaL Steg 3

Personalenheten
2019-05-14