Introduktion till Urkund

Urkund är ett textmatchningssystem för att upptäcka plagiat. Denna verkstad ger dig möjlighet att upptäcka hur du kan använda Urkund i din undervisning.

I den här workshopen går vi igenom hur Urkund fungerar och vad ett textmatchningssystem är. Vi tittar på hur Urkund kan användas i undervisning och även på hur tjänsten är integrerad i universitetets lärplattformar Cambro och Moodle.

Under workshopen diskuterar vi Urkunds textmatchning av inlämnade dokument samt systemets förtjänster och begränsningar.

DATUM

Introduktion till Urkund (Online)
Datum: Ingen planerad verkstad just nu

Lokal:

Språk: Svenska
Kontakt: Jörgen Ivarsson

Frågor om din anmälan?

Kontakta vår administratör, Marie Friman.

Hanna Karlsson
2020-06-03