Nya rum för lärande

Nya rum för lärande är en seminarieserie med fokus på nya rum för lärande, dess möjligheter och utmaningar.

Seminarietillfällen kommer erbjudas löpande med lite olika fokus och innehåll.

Under våren 2018 erbjöds exempelvis följande seminarier och verkstäder:

  • Flexibla lärmiljöer för stora studentgrupper
  • Ett hum om rum och lärande: Erfarenheter och slutsatser om hur studerandeaktiv undervisning i en flexibel miljö gynnar studenters och lärares lärande
  • Playful teaching in a serious context

Seminarieserien drivs gemensamt av UPL, Lokalförsörjningsenheten, Tillämpad utbildningsvetenskap samt Humlab.

Frågor om din anmälan?

Kontakta vår administratör, Marie Friman.

Hanna Karlsson
2020-06-03