Mobility Grants for Internationalisation

29 augusti 2019

Syftet med Mobility Grants for Internationalisation är att stärka svensk forskning och högre utbildning genom etablering och utveckling av internationella samarbeten. Programmet ger stöd till projekt med hög vetenskaplig kvalitet som tydligt bidrar till involverade lärosätens verksamhet.

Utlysningen stänger den 27 september 2019 kl. 15.00.

Sökande ska vara disputerad samt verksam och anställd vid ett svenskt lärosäte. Projekten kan vara upp till tre år. Föreslaget projekt måste omfatta minst en svensk och minst en utländsk part. Den utländska parten måste samfinansiera projektet på motsvarande nivå som för vilken bidrag söks från STINT. Sökande får ha pågående projekt i programmet Initiation Grants men i övrigt får det inte finnas något pågående STINT-projekt.

Det ideala samarbetsprojektet innehåller aktiviteter som omfattar både forskning och högre utbildning, dock kan STINT även stödja renodlade forskningssamarbeten. Det är särskilt angeläget att yngre forskare och doktorander deltar i utbyten. STINT vill med programmet uppmuntra till nya samarbetsmönster och kommer inte att prioritera sedan länge pågående samarbeten. Samarbetet måste vara balanserat med ömsesidig nytta och personutbytet får inte huvudsakligen gå i en riktning.

Ansökningar bedöms av sakkunniga med fokus på hur det föreslagna internationella samarbetet uppfyller följande tre kriterier:

  • bidrag till lärosätenas internationalisering
  • vetenskaplig kvalitet och nyhetsvärde och
  • planering och förankring.

Observera att endast vetenskapliga resultat för de senaste fem åren beaktas vid bedömningen.

Till ansökningsformulär

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.