Sök medel för att lösa samhällsutmaningar genom samverkan

29 oktober 2021

I samband med Umeå universitets partnerskapsdagar utlyser Enheten för forskningsstöd och samverkan utvecklingsmedel för samverkan (UFS). Målet är att stimulera samarbeten mellan universitetets forskare/lärare och Umeå kommun, Region Västerbotten eller Örnsköldsviks kommun. Ansök senast 18 januari 2022.

Utvecklingsmedel för samverkan innebär en möjlighet att pröva en samarbetsidé genom exempelvis en förstudie eller ett pilotprojekt. Det bakomliggande initiativet till projektet kan komma antingen från dig som forskare/lärare vid Umeå universitet eller från någon av verksamheterna inom Umeå kommun, Region Västerbotten eller Örnsköldsviks kommun.

För att kunna söka medel ska:

  • projektet vara kopplat till ett eller flera av FN:s globala hållbarhetsmål i Agenda 2030.
  • huvudsökande vara anställd lärare eller forskare vid Umeå universitet och samarbeta med antingen Umeå kommun, Region Västerbotten eller Örnsköldsviks kommun.
  • projektet, i det fall samverkan sker med Umeå kommun, vara kopplat till något av partnerskapets fokusområden: Hållbar stadsutveckling, digitalisering/AI, kompetensförsörjning/kompetensutveckling eller Curiosum.
  • projektet ta sikte på och ligga till grund för en ansökan till en annan, större utlysning inom ett års tid. 

Stödet uppgår till maximalt 85 000 kronor (inklusive OH-kostnader) och gäller endast huvudsökandes kostnader.

Vill du söka?

Fyll i nedanstående ansökningsformulär tillsammans med din externa samarbetspart. Signera, scanna in och skicka senast den 18 januari 2022 per mejl till: annika.nordstrand@umu.se

Ansökningsblankett UFS

Har du några frågor?

Kontakta gärna Annika Nordstrand på Enheten för forskningsstöd och samverkan:
annika.nordstrand@umu.se
090-786 68 83

 

*******************************************

Läs mer om och anmäl dig till våra partnerskapsdagar

Redaktör: Lena Holmberg