Formas öppnar ny utlysning för forskare tidigt i karriären

28 november 2023

Den 29 februari öppnar "Karriärstöd för forskare tidigt i karriären". Utlysningen ersätter Formas tidigare satsningar på mobilitetsstöd och forskningsprojekt för samma målgrupp som varit en del av Årliga öppna. Sista ansökningsdag är preliminärt 31 mars 2024.

Utlysningen välkomnar projekt där du som ung forskare själv formulerar dina egna frågeställningar inom Formas områden: miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Frågeställningarna får gärna vara gränsöverskridande och tvärvetenskapliga. Ditt projekt ska också omfatta inslag av mobilitet till andra forskningsmiljöer inom eller utom Sveriges gränser.

Utlysningen kommer att genomföras i två spår:

  • Spår 0–3: för dig som har en doktorsexamen (examensbevis utfärdat) tidigast 1 januari 2021 och senast 1 oktober 2024.
  • Spår 3–7: för dig som har en doktorsexamen (examensbevis utfärdat) tidigast 1 januari 2017 och senast 31 december 2020.

Du kan söka projektbidrag för upp till fyra år i ett av spåren.

Vill du veta mer?

Besök Formas utlysningssida:
Karriärstöd för forskare tidigt i karriären

Vid frågor om utlysningens innehåll, administrativa ärenden eller Prisma kan du kontakta:
careergrant@formas.se

Redaktör: Lena Holmberg