Medel för forskningsinfrastruktur 2024

2 november 2023

Medicinska fakulteten utlyser härmed medel i form av 1-åriga anslag för: a) etableringskostnader som exempelvis nyinköp, uppbyggnad eller uppgradering/komplettering av forskningsinfrastruktur vid fakulteten, b) budgetstöd för drift av redan etablerad forskningsinfrastruktur.

Utlysningen syftar till att öka konkurrenskraft och kvalitet på fakultetens forskning. Tidigare utlysningar har vanligtvis resulterat i anslag i storleksordningen 200–1500 tkr. För 2024 utlyses upp till 6 000 000 kr.

Ansökan görs i Medicinska fakultetens ansökningsportal ResearchWeb senast 31 januari 2024, kl. 14.00.

Utlysningstext.