Forskningsmedel ur Insamlingsstiftelsen, 2024–2026

14 februari 2024

Medicinska fakulteten utlyser medel för forskning ur de stiftelser som förvaltas av Umeå universitet och för vilka Medicinska fakulteten ansvarar för fördelning, inklusive Insamlingsstiftelsen, för åren 2024–2026.

Utlysningen möjliggörs av donationer till universitetet och syftar till att främja forskningen inom medicin och hälsa. Medlen kan användas till finansiering av doktorander, postdoktorer, andra anställningar, infrastruktur eller som driftsmedel, men ej till egen lön.
Totalt belopp som tilldelas per år varierar, och beviljade projekt får i normalfallet ~100–300 tkr/år. Medlen kan sökas för såväl pågående projekt som ett nytt. Ansökan görs i fakultetens ansökningsportal i Researchweb - https://researchweb.org/is/umu
Sista ansökningsdatum är 27 mars, kl. 14.00 CET.

Utlysningstext_Insamlingsstiftelsen 24_73-24.pdf
Bedömningskriterier