Franska INRAE söker unga forskare

15 februari 2024

Vill du jobba i Frankrike och delta i samhällsviktiga forskningsprojekt inom exempelvis klimat och miljö, bevarandet av naturresurser, hälsa eller livsmedelsförsörjning? Nu har du chansen. Skicka in din ansökan senast 5 mars. 

INRAE står för Institut national de la recherche agronomique et environnementale. Det är en offentlig forskningsorganisation som omfattar fler än 240 forsknings- och experimentenheter på olika platser i Frankrike. INRAE bedriver målinriktad forskning för högkvalitativ och hälsosam mat, ett konkurrenskraftigt och hållbart jordbruk och en bevarad miljö.

Vem kan ansöka?

Nu söker INRAE dig som nyligen har avlagt din doktorsexamen inom:

 • Agronomi, skogsbruk och/eller animalieproduktion
 • Biokemi
 • Biologi
 • Datavetenskap och AI
 • Geovetenskap
 • Ekologi
 • Ekonomi
 • Fysiologi
 • Genomik
 • Hälsa (för människor, djur och växter)
 • Markvetenskap
 • Matematik
 • Mikrobiologi
 • Miljöteknik
 • Neurovetenskap 
 • Nutrition
 • Sociologi …

Du måste ha publicerat artiklar om resultaten för att kunna ansöka. 

Vad blir din uppgift?

Får du en av de 63 utlysta tjänsterna kommer du att vara aktivt engagerad i vetenskapliga nätverk – bara i INRAE:s eget community ingår omkring 12 000 personer. Din uppgift blir att ta itu med olika miljömässiga, ekonomiska och sociala frågor, i enskilda projekt såväl som tillsammans med andra. Du förväntas sträva efter excellens och komma fram till användbara, konkreta tillämpningar.

Läs mer och skicka in din ansökan senast 5 mars via INRAE:s rekryteringssida.

Här hittar du också en guide för internationella forskare

Redaktör: Lena Holmberg