Hur påverkar kosten kroppen?

20 februari 2024

Kostfondens stödjer forskning som kan ligga till grund för nationella folkhälsostrategier eller behandlingsrekommendationer. De har nu 1,6 miljoner kronor att dela ut under en tvåårsperiod till projekt om riktade kostbehandlingar.

Pengarna ska gå till en eller flera kliniska interventionsstudier som utforskar om riktade kostbehandlingar kan motverka olika sjukdomsmekanismer. Projektet ska bryta ny mark inom kostområdet och vara relevant ur ett patient- eller samhällsperspektiv.

Fonden uppmuntrar samverkan på regional, nationell eller internationell nivå. Du får gärna ha medfinansiering från andra finansiärer och det är också möjligt att söka planeringsbidrag för större studier.

Vem kan söka?

Du som söker ska ha doktorsexamen (svensk eller motsvarande utländsk examen), arbeta i ett nordiskt land och planera att leda projektet.

Ta reda på mer

Läs hela utlysningen som pdf

Frågor? Mejla Kostfonden eller besök fondens webbplats

Redaktör: Anna Tillas