Chans att söka SSF industridoktorand 2024

19 februari 2024

Med målet att stärka samarbetet mellan akademi och näringsliv satsar SSF nu 39 miljoner kronor på forskning och forskarutbildning för tolv industridoktorander. Sista ansökningsdag är 21 maj. 

Syftet med programmet är att bidra till excellent forskning inom de områden som Stiftelsen för strategisk forskning (SSF) finansierar: naturvetenskap, teknik och medicin. 

Finansiera en gemensam doktorand

Satsningen gäller personer som ännu inte är antagna till någon forskarutbildning. Industridoktoranden ska bedriva forskning och samtidigt vara till minst 80 procent anställd vid ett företag eller sjukhus. Hen måste också ha två handledare, en vid lärosätet och en vid organisationen i fråga.

Bidraget på 3,25 miljoner kronor i upp till fem år ska resultera i en doktorsexamen.

Huvudsökande är du som agerar handledare för doktoranden vid universitetet. Medsökande är handledare på företaget eller sjukhuset. 

Ansök senast 21 maj 2024 kl. 14.

Du hittar hela utlysningstexten på SSF:s webbsida (på engelska).

Har du frågor?

Kontakta gärna

Mattias Lundberg
Forskningssekreterare
mattias.lundberg@strategiska.se
08–505 816 78

Joakim Amorim
Programchef
joakim.amorim@strategiska.se
08-505 816 65

Redaktör: Lena Holmberg