TUA-medfinansieringsmedel för T/A-personal 2024–2025

21 februari 2024

TUA-kommittén utlyser medel för medfinansiering av upp till två BMA/postdoktorer/staff scientists under två år med krav på 50 % motfinansiering (max 500 000 kr per person och år).

Utlysningen är en del i TUA-kommitténs satsning för att höja kvalitén i forskningsprojekten vid Institutionen för odontologi/Region Västerbotten och kompetensutveckla fler till att bli seniora forskare.

Utlysning TUA-motfinansiering postdoc_TA-personal 2024-2025.pdf