Nya dekaner vid två fakulteter

18 april 2017

Den 1 juli tillträder nya dekaner vid Umeå universitet. Nu är det klart vilka det blir vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten och den Medicinska fakulteten. I mitten av maj förväntas rektor fatta beslut om de övriga fakulteterna.

Från vänster: Patrik Danielson, Marie Bixo, Ruth Mannelqvist och Gregory Neely

Foto:

Nuvarande mandatperiod för fakultetsnämndens ledamöter löper ut den 30 juni 2017. Rektor har utsett nya dekaner, prodekaner och externa ledamöter i respektive fakultetsnämnden för perioden 1 juli 2017 till 30 juni 2021.

Formerna regleras av Arbetsordning för Umeå universitet samt Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna (inklusive dekan och prodekan). Valberedningen ska bland fakultetens tillsvidareanställda professorer eller universitetslektorer nominera en kvinna och en man till uppdragen som ordförande för fakultetsnämnden (dekan) och vice ordförande (prodekan). Valberedningen har även till uppgift att nominera en eller två personer till externa ledamöter. (länk till beskrivning av processen)

Vid den Medicinska fakulteten utses professor Patrik Danielson till dekan och professor Marie Bixo till prodekan. Patrik Danielson har varit prodekan sedan 1 juli 2014. Annika Nordin Johansson, Västerbottens läns landsting utses till extern ledamot.

Vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten utses professor Ruth Mannelqvist till dekan och professor Gregory Neely till prodekan. Cynthia Kite, Polarbröd AB utses till extern ledamot.

Läs mer:

Valberedningen föreslår ny ledning för medicinska fakulteten

Hallå där – Samfaks nya dekan Ruth Mannelqvist

Hallå där – Samfaks nye prodekan
Gregory Neely

Om processen för att utse nya dekaner

Vid frågor, kontakta


Daniel Andersson, akademisekreterare

Susanne Fahlgren. kanslichef Medicinska fakulteten

Per Höglund, kanslichef Samhällsvetenskapliga fakulteten

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.