Ny ledning, nya ledamöter i beredningsorgan, ny arbetsordning

1 september 2017

Fakultetsnämndens första möte den 22 augusti resulterade i en beslutad arbetsordning och utnämningar till de flesta av beredningsorganen.

Utbildningsstrategiska nämnden utökar antalet ledamöter och har nu fått deltagare från programråden.

Anställnings-och docenturnämnden bildar ett utskott (ADN-AU) som främst ska hantera docenturansökningar, utseende av rekryteringsgrupp och sakkunniga, och det ska förhoppningsvis leda till att ADN kan fokusera på att intervjua kandidater.

Nya kommittéer tillsätts

• Internationaliseringsstrategiska kommittén (IKOM) ska arbeta med strategier för internationalisering för både utbildning och forskning och samverkan.
• Kommittén för lika villkor, som ska ledas av prodekan Marie Bixo, ska leda och samordna det strategiska arbetet med lika villkor inom fakulteten.

Här kan du läsa mer

Redaktör: Lena Åminne

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.