Arbetet med universitetets profilområden fortsätter även 2022

16 december 2021

Seniorprofessor Marianne Sommarin får förlängt uppdrag som samordnare för universitetets arbete med profilområden fram till 31 december 2022. Det är även klart med vilka som ingår i arbetsgruppen som ska stötta i arbetet.

Universitetets strategiska råd för forskning och utbildning på forskarnivå (FOSTRA) har utsett en arbetsgrupp som ska fungera som stöd i arbetet tillsammans med Marianne Sommarin. Rektor har också förlängt uppdraget som samordnare till 31 december 2022.

I arbetsgruppen ingår två representanter från varje fakultet och Lärarhögskolan, samt två studentrepresentanter:

 • Maria Lindgren, professor, Institutionen för språkstudier
 • Per Axelsson, universitetslektor, Institutionen för idé- och samhällsstudier
 • Marie Wiberg, professor, Handelshögskolan
 • Gregory Neely, professor, Institutionen för psykologi
 • Linda Rönnberg, professor, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
 • Per-Olof Erixon, professor, Institutionen för estetiska ämnen
 • Åsa Strand, professor, Institutionen för fysiologisk botanik
 • Thomas Olofsson, professor, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik
 • Maria Fällman, professor, Institutionen för molekylärbiologi
 • Jörgen Johansson, professor, Institutionen för molekylärbiologi
 • Erik Steinvall, forskarstuderande Umeå naturvetar- och teknologkår
 • Vakant, studentrepresentant

Nästa steg inom uppdraget är att skicka ut en förfrågan inom universitetet om förslag till profilområden. Förfrågan kommer preliminärt skickas ut vecka 2 och senaste svarsdatum är den 27 februari.

Läs mer om bakgrund och fortsatt arbete med profilområden.

Marianne Sommarin utsedd till samordnare för arbetet med profilområden  (nyhet 14 september 2021)

Redaktör: Anja Axelsson

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.