Lokala löneavtal klara med OFR/S och Seko

18 februari 2021

Nu har arbetsgivaren tecknat treåriga lokala kollektivavtal om löner med OFR/S och Seko för perioden 2020-10-01 – 2023-09-30. Nya löner för första revisionsperioden gäller retroaktivt från 1 oktober 2020 och utbetalas från och med marslönen 2021.

Medarbetare som inte är anslutna till något fackligt förbund eller som är medlem i ett icke kollektivavtalsbärande förbund, kommer att lönesättas utifrån principerna i lokala löneavtal.

Nya löner gäller retroaktivt från 1 oktober och utbetalas från och med marslönen 2021.

Lönesamtal för första revisionsperioden

Oavsett facklig tillhörighet gäller tidigare kommunicerad tidplan för avtalsperiodens första lönesamtal, d.v.s att samtalen ska erbjudas och ha hållits senast 23 februari 2021.

Lönesamtalet gäller prestation under perioden 1 oktober 2019 – 30 september 2020. Chef ansvarar som tidigare, för att dokumentera sina prestationsbedömningar.

Chefer kommer inom kort att bli kontaktade av HR-specialist gällande en översyn av löner för anställda från 1 oktober 2020.

Exempel på delar som är gemensamma i avtalen med Saco-S, OFR/S och Seko:

  • en generell löneökning för det första året
  • ny lön för första året betalas ut 25 mars 2021
  • att individuella prestationer för år 1 ska beaktas år 2
  • revisionstidpunkterna 1 oktober 2020, 1 juni 2021 och 1 oktober 2022.

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.