Indragna medel ska stärka forskning och utbildning

28 mars 2022

Rektor har beslutat att genomföra indrag av positiva resultat till universitetsgemensam nivå utifrån bokslutet 2021. Det ekonomiska överskottet ska användas till delfinansiering av universitetsstyrelsens satsning på insatser i syfte att stärka forskning och utbildning.

Umeå universitet redovisade år 2021 ett ekonomiskt överskott med 101 miljoner kronor. Baserat på bokslutet har rektor beslutat att genomföra indrag av positiva resultat för fakulteter, Lärarhögskolan, Universitetsförvaltning och Universitetsbibliotek enligt följande fördelning. Det rör sig totalt om en summa på ca 8,9 miljoner kronor.

Utbildning på grund och avancerad nivå (GU): ca 4,8 miljoner kronor

  • Humanistisk fakultet: ca 2 miljoner kronor
  • Samhällsvetenskaplig fakultet: ca 1,7 miljoner kronor
  • Teknisk-naturvetenskaplig fakultet: ca 0,5 miljoner kronor
  • Lärarhögskolan: ca 0,6 miljoner kronor

Forskning och utbildning på forskarnivå (FO): ca 1,9 miljoner kronor

  • Samhällsvetenskaplig fakultet: ca 1,9 miljoner kronor

Övrig universitetsgemensam verksamhet: ca 2,2 miljoner kronor

  • Universitetsförvaltningen: ca 2,2 miljoner kronor

Överskottet ska stärka forskning och utbildning

Rektor beslutade att indragna medel ska användas till delfinansiering av universitetsstyrelsens satsning Insatser i syfte att stärka forskning och utbildning, som totalt omfattar 315 miljoner kronor under perioden 2021—2025.

Modellen med indrag av årligt positivt resultat tillämpas från och med år 2019 och framåt, där indrag kommer att göras året efter aktuellt bokslutsår.

Vill du veta mer eller har frågor?

Kontakta Isabelle Riby

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.