Fyra temadiskussioner har genomförts inom arbetet för profilområden

20 juni 2022

PROFILOMRÅDEN I höst intensifieras arbetet med att ta fram förslag inför en första nationell ansökningsomgång baserat på profilområden. Samtidigt fortsätter arbetet i ett mer långsiktigt perspektiv, både inför framtida ansökningsomgångar och som en del i Umeå universitets strategiska utvecklingsarbete.

Ett tjugotal förslag till profilområden kom in från verksamheten under februari månad. Med det som underlag har fyra stora temadiskussioner genomförts där mellan 25–40 person deltagit vid varje diskussion.

Temadiskussionerna har varit en metod för att få en tvärvetenskaplig diskussion, där flera olika perspektiv har kunnat komma till tals.

Marianne Sommarin

Foto: Mattias Pettersson

− Det har varit givande diskussioner och ett stort engagemang, säger Marianne Sommarin som har rektors uppdrag att samordna arbetet med profilområden. Det finns också en öppenhet för nya samarbetet över ämnesgränser vilket är lovande för fortsatt arbete.

Inför hösten intensifieras arbetet med profilområden inför en första nationell ansökningsomgång som är preliminärt planerad till februari 2023. Forskningsfinansiärerna lämnade en rapport 1 juni som fortfarande inte rett ut all osäkerhet kring vad som krävs för att på ett nationellt plan   ansöka om medel inom den nya modellen.

− Det arbete som påbörjats vid Umeå universitet är viktig för en fortsatt positiv utveckling, oavsett detaljerna i den nationella modellen, fortsätter Marianne Sommarin.

Samtidigt går Umeå universitet vidare i ett långsiktigt arbete med profilområden både inför framtida ansökningsomgångar och som ett led i universitetets strategiska utveckling.

− Det är angeläget att Umeå universitets styrkor och utvecklingsmöjligheter tas tillvara och främjas. Ett strategiskt, framåtblickande arbete behövs för bästa förutsättningar för planering av resurser för framgångsrik och innovativ forskning, säger Marianne Sommarin.

Mer om arbetet med profilområden

Redaktör: Anja Axelsson

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.