Sök utvecklingsmedel för samverkan för att lösa samhällsutmaningar

13 maj 2020

Enheten för forskningsstöd och samverkan utlyser nu utvecklingsmedel för samverkan (UFS) i syfte att stimulera samverkansprojekt mellan Umeå universitetets forskare och dess strategiska partners. Projekten ska ta sig an en konkret samhällsutmaning kopplad till covid-19 och FN:s globala hållbarhetsmål. Sista ansökningsdag är 15 juni. 

Stora utmaningar kräver ny kunskap och samverkan mellan olika parter. I spåren av covid-19 har detta aktualiserats än mer. Utvecklingsmedel för samverkan innebär en möjlighet att pröva en samarbetsidé genom exempelvis en förstudie eller ett pilotprojekt.

Just den här utlysningen avser projekt som:

  • tar sig an en konkret samhällsutmaning, kopplad till covid-19 och ett eller flera hållbarhetsmål inom Agenda 2030.
  • tar sikte på och ligger till grund för en ansökan till en annan, större utlysning inom ett års tid.

Den huvudsökande ska vara anställd lärare eller forskare vid Umeå universitet och samarbeta med minst en strategisk partner till Umeå universitet. Stödet uppgår till maximalt 85 000 kronor (inklusive OH-kostnader) och gäller endast huvudsökandes kostnader.

Vill du söka?

Fyll i nedanstående ansökningsformulär tillsammans med din externa samarbetspart. Signera, scanna in och skicka senast den 15 juni 2020 per mejl till: martin.englund@umu.se

Inkomna ansökningar behandlas och bedöms i konkurrens sinsemellan under ansökningsperioden. Besked ges normalt två veckor efter deadline.

Ansökningsblankett UFS

Har du några frågor?

Kontakta gärna Martin Englund på Enheten för forskningsstöd och samverkan
martin.englund@umu.se
090-786 68 29

 

**********************

Webinarium: Information om utlysning av utvecklingsmedel och föreläsning om social innovation

Den 1 juni kl. 13–14 arrangerar Enheten för forskningsstöd och samverkan, tillsammans med Innovationskontoret och Mötesplats Social Innovation (MSI), ett webinarium på temat social innovation. I samband med webinariet får du veta mer om utlysningen av utvecklingsmedel och om hur social innovation kan vara en del av arbetet med de globala hållbarhetsmålen.

Läs mer och anmäl dig här

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utlysningen är en satsning inom Mötesplats Social Innovation och SPETS

Umeå universitet är en regional nod till den nationella kunskapsplattformen Mötesplats Social Innovation (MSI). Enheten för forskningsstöd och samverkan koordinerar arbetet.

SPETS (Strategiska partnerskap för effektiv och transparent samverkan) är ett utvecklingsprojekt inriktat på strategisk samverkan mellan lärosätet och övriga samhället.

Bägge projekten finansieras av Vinnova.

Vill du veta mer om Mötesplats Social Innovation?

Kontakta gärna: 
Anna Sandström Emmelin
projektledare för Umeå universitets regionala nod

Vill du veta mer om SPETS?

Kontakta gärna: 
Johanna Gardeström
projektledare för SPETS

Intresserad av andra utlysningar kring covid-19?

Är du intresserad av andra utlysningar och initiativ med särskilt fokus på covid-19 är du välkommen att besöka sidan:

 

Redaktör: Lena Holmberg