Recognised and distinguished university teachers

In 2013, Umeå University adopted a system for the acquisition of educational qualifications for teachers.

After a pilot, another 10 calls have been made (by end of 2019) The interest for the acquisition of educational qualifications has been extensive at the Faculty of Social Sciences, and up until the end of 2019, the faculty had appointed 128 educational qualifications covering 107 teachers.

Umeå University's model for acquisition of educational qualifications

Below follows a list of the teachers at the Faculty of Social Sciences who have been appointed recognised university teacher or distinguished university teacher so far.

 

2019

Meriterade lärare

• Elinor Adenling, lektor, Pedagogiska institutionen
• Peter Bergström, lektor, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
• Thomas Biedenbach, lektor, Handelshögskolan, Företagsekonomi
• Jan Bodin, lektor, Handelshögskolan, Företagsekonomi
• Monika Diehl, lektor, Pedagogiska institutionen
• Dan Frost, adjunkt, Handelshögskolan, Företagsekonomi
• Åsa Gustafson, lektor, Sociologiska institutionen
• Carina Lindgren, adjunkt, Pedagogiska institutionen
• Anders Lundquist, lektor, Handelshögskolan, Statistik
• Sujith Nair, lektor, Handelshögskolan, Företagsekonomi
• Lotta Strömsten, lektor, Institutionen för psykologi
• Zsuzsanna, Vincze, lektor, Handelshögskolan, Företagsekonomi

Excellenta lärare

• Annika Johansson, lektor, Pedagogiska institutionen
• Ann-Louise Silfver, lektor, Pedagogiska institutionen
• Eva Mårell Olsson, lektor, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

2018

Meriterade lärare

Anna Sjödin, lektor, Institutionen för kostvetenskap
Anna Sundström, lektor, Institutionen för psykologi
Anna Thorsell, adjunkt, Handelshögskolan, företagsekonomi
Annika Johansson, lektor, Pedagogiska institutionen
Ann-Louise Silfver, lektor, Pedagogiska institutionen
Carin Ulander-Wänman, lektor, Juridiska institutionen
Carina Scheid-Gissberg, universitetsadjunkt, Institutionen för socialt arbete
David Feltenius, lektor, Statsvetenskapliga institutionen
David Sjöberg, lektor, Enheten för polisutbildning
Elin Nilsson, lektor, Handelshögskolan, företagsekonomi
Elisabeth Stoltz Sjöström, lektor, Institutionen för kostvetenskap
Eva Mårell-Olsson, lektor, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
Inger Landström, lektor, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
Jessica Eriksson, lektor, Handelshögskolan, företagsekonomi
Jonas Hansson, lektor, Enheten för polisutbildning
Kalyani Vishwanatha, lektor, Institutionen för psykologi
Karl Johan Bonnedahl, lektor, Handelshögskolan, företagsekonomi
Lars Silver, professor, Handelshögskolan, företagsekonomi
Lina Schelin, lektor, Handelshögskolan, statistik
Malin Harrysson Näsholm, lektor, Handelshögskolan, företagsekonomi
Marie Wiberg, professor, Handelshögskolan, statistik
Mattias Jacobsson, lektor, Handelshögskolan, företagsekonomi
Monica Liljeström, lektor, Pedagogiska institutionen
Per Wisselgren, lektor, Sociologiska institutionen
Rasmus Karlsson, lektor, Statsvetenskapliga institutionen
Ron Mahieu, lektor, Pedagogiska institutionen
Sandra Einarsson, lektor, Institutionen för kostvetenskap
Tomas Holmgren, universitetsadjunkt, Pedagogiska institutionen

Excellenta lärare

Camilla Hakelind, lektor, Institutionen för psykologi
David Sjöberg, lektor, Enheten för polisutbildning
Eva Leffler, lektor, Pedagogiska institutionen
Gert-Olof Boström, lektor, Handelshögskolan, Företagsekonomi
Inger Eliasson, pedagogik
Maria Karlsson, Handelshögskolan, statistik
Monica Liljeström, lektor, Pedagogiska institutionen

2017

Meriterade lärare

Inger Erixon-Arreman, lektor, Tillämpad utbildningsvetenskap
Peter Hultén, lektor, Handelshögskolan, företagsekonomi
Lars Larsson, lektor, Geografi och ekonomisk historia, kulturgeografi
Eva Leffler, lektor, Pedagogiska institutionen
Nina Nilsson Rådeström, adjunkt,Juridiska institutionen
Anders Råde, lektor, Pedagogiska institutionen
Vladimir Vanyushyn, lektor, Handelshögskolan, företagsekonomi
Anna Zackrisson, lektor, Statsvetenskapliga institutionen
Annika Andersson, lektor, Handelshögskolan, företagsekonomi
Camilla Hakelind, lektor, Institutionen för psykologi
Gert-Olof Boström, lektor, Handelshögskolan, företagsekonomi
Herman Stål, lektor, Handelshögskolan, företagsekonomi
Inger Eliasson, lektor, Pedagogiska institutionen
Annika Manni, lektor, Tillämpad utbildningsvetenskap

 

Excellenta lärare

Birgit Andersson, lektor, Tillämpad utbildningsvetenskap
Maria Forsman, lektor, Juridiskt forum
ErikLindberg, lektor, Handelshögskolan, företagsekonomi
Torbjörn Lindmark, lektor, Pedagogiska institutionen
Anna-Carin Nordvall, lektor, Handelshögskolan, företagsekonomi
Rickard Harr, lektor, Informatik

 

2016

Meriterade lärare

Birgit Andersson, tillämpad utbildningsvetenskap
Tomas Bergqvist, tillämpad utbildningsvetenskap
Erik Domellöf, psykologi
Peter Franck, Handelshögskolan - företagsekonomi
Ulrika Holmström-Westergren, informatik
Maria Karlsson, Handelshögskolan - statistik
Erik Lindberg, Handelshögskolan - företagsekonomi
Torbjörn Lindmark, pedagogik
Mattias Lundberg, psykologi
Kadri Meister, Handelshögskolan - statistik
Maria Nordin, psykologi
Anna-Carin Nordwall, Handelshögskolan - företagsekonomi
Ulrich Olofsson, psykologi
Ann-Christine Petersson Hjelm, juridiskt forum
Örjan Pettersson, geografi och ek. hist. - kulturgeografi
Ingrid Schéle, psykologi
Tobias Svanström, Handelshögskolan - företagsekonomi
Åse Tieva, kostvetenskap
Jessica Wide, statsvetenskap

Excellenta lärare

Anders Bek, tillämpad utbildningsvetenskap
Carita Bengs, sociologi
Karin Danielsson-Öberg, informatik
Inga Denhag, psykologi
Michael Gruber, psykologi
Ulf Hedestig, informatik
Carina Hjelmér, tillämpad utbildningsvetenskap
Stefan Holmström, psykologi
Johan Jansson, Handelshögskolan - företagsekonomi
Niclas Kaiser, psykologi
Marie Lindkvist, Handelshögskolan - statistik
Gunnar Lindström, pedagogik
Catherine Lions, Handelshögskolan - företagsekonomi
Johanna Olsson, pedagogik
Helén Strömberg, geografi och ek. hist. - ekonomisk historia
Ingrid Svensson, Handelshögskolan - statistik

2015

Meriterade lärare

Kenneth Backlund, Handelshögskolan - nationalekonomi
Anders Bek, tillämpad utbildningsvetenskap
Carita Bengs, sociologi
Karin Danielsson-Öberg, informatik
Maria Eklund, juridiska inst.
Maria Forsman, juridiskt forum
Rikard Harr, informatik
Ulf Hedestig, informatik
Annakarin Nyberg, informatik
Helén Strömberg, geografi och ek. hist. - ekonomisk historia
Mikael Söderström, informatik

Excellenta lärare

Stig-Arne Berglund, socialt arbete
Mattias Derlén, juridiska inst.
Christina Drugge, socialt arbete
Kerstin Hamreby, socialt arbete
Ann-Christine Häggqvist, Handelshögskolan - företagsekonomi
Sofia Isberg, Handelshögskolan - företagsekonomi
Ola Lindberg, pedagogik
Carl Johan Orre, informatik

2013

Meriterad lärare

Johanna Olsson, pedagogik

 

Excellenta lärare

Kerstin Kolam, statsvetenskap
Annica Nylander, kostvetenskap
Per-Olof Ågren, informatik

Eva Stoianov
12/14/2021