Professional development for teachers

The Faculty of Social Sciences annually organises a training day, Lärardagen, aimed specifically at the faculty’s teaching staff. The theme varies from year to year based on a topic of current interest.

These are the programmes and presentations from previous years' Lärardagen (in Swedish).

2019
PP-presentation från Lärardagen 2019 (A-C Ek)
Program Lärardagen 2019: "Vem planerar vi våra utbildningar för?"

2018
Program Lärardagen 2018: "Demokrati på allvar – men hur då?"

2017
Program Lärardagen 2017: "Mellan Malå och Singapore – Visioner och strategier för samhällsvetenskaplig utbildning vid Umeå universitet
• Vad händer i vår omvärld? UPL trendspanar. (Per Andersson och Karl Idberger)

2016
Program Lärardagen 2016: "Utmanande undervisningssituationer"
• "från kroppen till knoppen" - från soma till psyke (Per Höglund)
• Universitetet och läraren i utmanande undervisningssituationer - vad säger juridiken? (Ruth Mannelqvist och Nina Nilsson)
• För vem är Umu anpassat? (Helena Lindvall och Tomas Lilja)

2015
Program Lärardagen 2015: Att undervisa i studerandeaktiva miljöer – med begränsade resurser
• Inledning (Ulrika Haake, prodekan)
• Studerandeaktiva miljöer - en utblick i omvärlden (Ulf Hedestig och Mikael Söderström)
• Lärartricket - hur vi förbättrar studenternas lärande utan att lägga mer tid själva (Jakob Kuttenkeuler)
• Recreating the learning environment del 1 (Satish Patel)
• Övriga presentationer (Satish Patel)
• Produktion av screencasts för undervisning (Göran Landgren och Andreas Lund)
• Att aktivera studenter i flexibla rum - några små recept från Kostvetenskap (Göran Malmros och Åsa Tieva)

2014
Program Lärardagen 2014: Det goda examensarbetet

2013
Program Lärardagen 2013: Utvärdering för utveckling

2012
Program Lärardagen 2012: Arbetslivsanknytning i våra utbildningar

Eva Stoianov
3/31/2022