Didaktik för universitetslärare

Detta är kursen för dig som vill fördjupa dina kunskaper och färdigheter i att lära någon annan lära sig något. I spannet mellan att lära alla allt och lära någon något erbjuder vi dig en kurs i didaktik för universitetslärare.

Kursen bygger på användbarhetens didaktik, vilket här innebär att bygga en bro mellan ämneskunskaper och undervisningspraktik.

Kursen uppmärksammar att förutom ämneskompetens och en bred metodisk repertoar, krävs det kunskaper om studenters olika sätt att behandla undervisningens innehåll. Kursen vänder sig till dig som undervisat några år på universitetet och tror på undervisningens möjligheter och lärandets vederkvickande inflytande.

Citat från tidigare deltagare

"Kursen var fantastiskt väl komponerad. Det kändes som att varje del var genomtänkt i förhållande till helheten."

"Jag har fått ord och begrepp för att beskriva min egen undervisning"

"Jag har sett vad jag faktiskt kan som lärare och samtidigt också sett vad jag behöver förbättra."

Målgrupp

Kursen riktar sig till lärare med undervisningserfarenhet som vill utveckla sin didaktiska kompetens.

Kursdatum

Hösten 2024

Språk: Svenska
Kontaktperson: Marie Friman
Kursdagar: 12 & 30 sept, 25 okt, 11 & 20 nov, 9 dec
Plats: Läraren, UPL (Naturvetarhuset)

Anmäl dig här!

Sista anmälningsdag: Vi har några platser kvar, först till kvarn..

Kursinformation

Nivå: Fördjupning

Omfattning: 2 veckor

Deltagare: 24

Bra att veta: Vid återbud tre veckor före kursstart eller senare debiteras institutionen en administrativ avgift på 5000 kr. 
Detta gäller också om deltagaren inte dyker upp vid kursstart (utan giltig frånvaro) eller gör ett tidigt avbrott.

Besked om antagning sker ca två veckor efter sista anmälningsdag. Läs mer om antagning och urval här.

Kursbeskrivning

Kursutvärdering HT 2024

Kursutvärdering HT 2020

FRÅGOR?

Om du har frågor om din anmälan, kontakta Marie Friman

Marie Friman
2023-10-26