Medlemsavgifter

Umeå universitet måste följa inkomstskattelagen och därför ska betalda medlemsavgifter beskattas. Det är upp till närmaste chef att avgöra om institutionen/enheten ska betala medlemsavgiften. Om institutionen/enheten betalar medlemsavgiften ska du förmånsbeskattas.

Hanteringsordning för betald medlemsavgift

Medlemsavgifter – betald av anställd

Begäran om ersättning för betald medlemsavgift görs på blankett Arvodesräkning.

Bifoga kopia på medlemsavgiften samt kvitto på betalningen.

Lämna blanketten till institutionen för kontering och betalattest.

Arvodesräkningen med bilagor skickas sedan till Löneadministrationen.

Medlemsavgifter - betald av Institutionen/enheten

Avgiften ska förmånsbeskattas.

Institutionen/enheten fyller i blanketten Förmånsbeskattning inklusive kontering och betalattest. 

Kopia på fakturan bifogas och underlaget skickas till Löneadministrationen.

Läs mer om medlemsavgifter här:

Regel beskattning av medlemsavgifter

 

Kontakt lönespecialist

Lönespecialisterna kan du kontakta när du exempelvis har funderingar om löneutbetalning.

Vem är min lönespecialist?

Kontaktuppgifter alla lönespecialister

Birgitta Berglund
2023-09-19