Pedagogiskt ledarskap

Inom universitetet finns det många exempel på ledarskap. Ett av dem är det pedagogiska ledarskapet. Den här kursen anlägger ett pedagogiskt ledarskapsperspektiv på olika aspekter av utbildning och lärande.

Under kursen får du som deltagare möjlighet att utveckla insikten i vad ett pedagogiskt ledarskap innebär, utveckla förmågan att genomföra pedagogiska utvecklingssamtal, utveckla kunskapen om relevanta styrdokument och implementeringen av dessa, reflektera över vad som är kvalitet i studenternas lärande, och utveckla förmågan att utöva ett pedagogiskt ledarskap.

Citat från tidigare deltagare

"Detta var utan tvekan den mest utmanande UPL-kursen hittills, men ja, på ett mycket givande sätt."

"Jag är betydlig mer förberedd för uppdraget som pedagogisk ledare nu än jag var innan denna kurs."

"Kursen har gett mig ett bra tillfälle att med andra intresserade diskutera universitetets specifika undervisningssituation, dess organisation och hur det påverkar möjligheter och begränsningar vad gäller pedagogik, att leda studenter och andra pedagoger och att hantera chefer."

"Mina förväntningar bestod främst i att kunna växa i min roll och få hjälp att definiera den. Det tycker jag att jag har fått. Dessutom har jag lärt mig mer om ledarskap än jag trodde och fått/tvingats ta tid att reflektera över mig och mitt arbete. Tycker att det är bra."

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som är eller planeras vara pedagogiskt ansvarig/motsvarande (motsvarande kan utgöras av till exempel studierektor, programansvarig och kursansvarig) på institution eller inom fakultet.

Kursdatum

Planeras att ges våren 2024

Kursinformation

Nivå: Fördjupning

Omfattning: 2 veckor

Deltagare: 8-16

Bra att veta: Vid återbud tre veckor före kursstart eller senare debiteras institutionen en administrativ avgift på 5000 kr. Besked om antagning sker ca två veckor efter sista anmälningsdag. Läs mer om antagning och urval här.

Kursbeskrivning

Kursutvärdering ht 19

Frågor om din anmälan?

Om du har problem med din anmälan eller har andra frågor, kontakta vår administratör, Marie Friman.

Marie Friman
2022-05-18