Avslut av anställning

En anställning vid Umeå universitet kan avslutas på grund av flera orsaker.

Du kan själv välja att själv att säga upp dig eller så kan arbetsgivaren avsluta din anställning på grund av:

  • arbetsbrist
  • personliga skäl

Vid grov misskötsamhet kan din anställning avslutas genom avskedande.

 

Övriga skäl till avslut av en anställning kan vara att:

  • din tidsbegränsade anställning upphör
  • du går i pension
  • du får hel sjukersättning.

Pension

Funderar du på hur det fungerar att gå i pension eller delpension? Du hittar allt du behöver veta på våra webbsidor om pension.

Birgitta Berglund
2023-01-16