Lönesättning

Vid universitet tillämpas individuell lönesättning, vilket innebär att lönen ska vara individuell och differentierad.

Lönesättningen baseras på två faktorer som vägs samma.

De två faktorerna är

  • arbetets svårighetsgrad, krav och ansvar
  • individens skicklighet och måluppfyllelse i arbetet.

För att universitetet ska kunna erbjuda konkurrenskraftiga löner kan även marknadsfaktorer vägas in vid lönesättning, till exempel löneläget för likvärdiga arbeten hos en annan arbetsgivare.

Det är dessa faktorer som påverkar lönesättningen, och som följs upp i det lönesamtal du och din chef ska ha en gång per år.

Hur bedöms individens skicklighet?

Att bedöma en medarbetares skicklighet är komplext. Bedömningen grundar sig på ett antal lönekriterier som ställs i relation till de arbetsuppgifter du har.

Du kan läsa mer om Umeå universitets övergripande lönekriterier i lönepolicyn för Umeå universitet.

Doktorander

Lönesättningen för doktorander och assistenter med utbildningsbidrag regleras i särskilda avtal. I avtalen kan du läsa mer om de krav som ställs för att uppnå respektive lönenivå. Här hittar du aktuellt doktorandavtal.

 

Vad påverkar din lön

Vad som påverkar din lön samt hur och när den förändras.

Relaterade dokument

Moa Eirell
2024-03-07