Hälsa och friskvård

Hälsa innebär mer än att inte vara sjuk. Din hälsa och upplevelse av välbefinnande kan påverkas av fysiska, mentala, emotionella och sociala faktorer. Som anställd vid Umeå universitet har du tillgång till en generös företagshälsovård, olika aktiviteter genom Kultur på campus, Hälsa på campus samt ett friskvårdsbidrag.

Upplevelsen av hälsa är individuell och påverkas av hela din livssituation. Matvanor, rörelse, återhämtning och sömn har stor betydelse för hur du mår.

Eftersom din livssituation är föränderlig så kommer även din hälsan att vara det. Det är därför viktigt att reflektera över vad du behöver för att uppleva att du mår bra, trivs och kan åstadkomma det du vill. Att vara frisk och välmående leder till ett hållbart arbetsliv och därför vill Umeå universitet på olika sätt stimulera till egenvård av hälsan.

Du kan även själv initiera till ett samtal med din chef eller ta kontakt med företagshälsovården om du upplever en begynnande ohälsa. Du kanske har funderingar kring hur du på bästa sätt kan få stöd och hjälp med att på ett tidigt stadium bromsa upp eventuell ohälsa.

Universitetets friskvårdsutbud

Som anställd vid Umeå universitet har du tillgång till en generös företagshälsovård, olika aktiviteter genom Kultur på campus, Hälsa på campus samt ett friskvårdsbidrag. Att utöva någon form av fysisk aktivitet ökar vår prestationsförmåga, fysiskt och psykiskt.

Företagshälsovård

Friskvårdstimme

Friskvårdsbidrag

Hälsa på campus

Pausprogram för datorn

Kultur på campusHur mår du? Gör ett stresstest här!

Elizabet Westerlund
2022-12-05