Hälsa och friskvård

Hälsa innebär mer än att inte vara sjuk. Din hälsa och upplevelse av välbefinnande kan påverkas av fysiska, mentala, emotionella och sociala faktorer. Som anställd vid Umeå universitet har du tillgång till en generös företagshälsovård, olika aktiviteter genom Kultur på campus, Hälsa på campus samt ett friskvårdsbidrag.

Upplevelsen av hälsa är individuell och påverkas av hela din livssituation. Matvanor, rörelse, återhämtning och sömn har stor betydelse för hur du mår.

Eftersom din livssituation är föränderlig så kommer även din hälsan att vara det. Det är därför viktigt att reflektera över vad du behöver för att uppleva att du mår bra, trivs och kan åstadkomma det du vill. Att vara frisk och välmående leder till ett hållbart arbetsliv och därför vill Umeå universitet på olika sätt stimulera till egenvård av hälsan.

Du kan även själv initiera till ett samtal med din chef eller ta kontakt med företagshälsovården om du upplever en begynnande ohälsa. Du kanske har funderingar kring hur du på bästa sätt kan få stöd och hjälp med att på ett tidigt stadium bromsa upp eventuell ohälsa.

Universitetets friskvårdsutbud

Som anställd vid Umeå universitet har du tillgång till en generös företagshälsovård, olika aktiviteter genom Kultur på campus, Hälsa på campus samt ett friskvårdsbidrag. Att utöva någon form av fysisk aktivitet ökar vår prestationsförmåga, fysiskt och psykiskt.

Företagshälsovård

Friskvårdstimme

Friskvårdsbidrag

Hälsa på campus

Kultur på campus

Konstföreningen Arte (Umeå universsitets konstförening)Hur mår du? Gör ett stresstest här!

Arbetsskada och tillbud

Om du blir skadad i ditt arbete, upplever en riskfylld händelse eller observerar en risk så är det viktigt att du berättar det för din chef och anmäler det till universitetet.

Kontakt företagshälsovård

Företagshälsovården Feelgood

Du bokar tid via företagshälsovårdens bokning och rådgivning.

Telefon: 010-810 92 10

Adress: Östra Strandgatan 24, nära Konstnärligt campus

E-post: umea@feelgood.se

Hemsida: Feelgood Umeå

Avboka eller ändra tid

Kom ihåg att avboka eller ändra tid senast 24 timmar i förväg! Om du av- eller ombokar senare så kommer Umeå universitet att behöva betala för ditt besök.

Therese Holmgren
2023-09-18