Forskningssamverkan och innovation

Genom samverkan kan vi ta tillvara våra och andras styrkor och stärka kvaliteten i både utbildning och forskning. Därför strävar Umeå universitet efter att ha välutvecklade former för samverkan med bland annat näringsliv, offentlig och ideell sektor.

Utöver att främja kunskapsutbyte mellan oss och andra är samverkan ett sätt att bidra till samhällsutvecklingen. Vill du få hjälp på vägen vad gäller forskningssamverkan och nyttiggörande? Klicka dig gärna vidare. 

Varför samverka?

Om nyttan för forskningen, för samarbetspartners och för samhället i stort.

Kommunicera samverkan och nyttiggörande

Om att beskriva forskningsprojektets samarbeten, syfte och nytta.

Hitta partners

Om sätt att möta företag och organisationer att samverka med.

Samverkan och nyttiggörande i utlysningar

Om kraven från svenska finansiärer såväl som från EU. 

Kurser och workshoppar

Om utbudet av samverkansstöd som du kan få vid universitetet. 

Innovationsstöd

Om det stöd som du kan få för innovation, kommersialisering och nyttiggörande. 

Personrörlighet

Om utbyte av kompetens med organisationer utanför akademin.

Företagsforskarskolan

Om samarbete med externa i projekt med samfinansierad doktorand.

Lena Holmberg
2024-01-29